Kristdemokraterna, KD

Militär flygplats på Uppsala garnison blir kvar: Mikael Oscarsson (KD): ”Uppriktigt glad att ÖB gjort halt och helt om i ärendet”

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2009 23:47 CET

– Jag har arbetat intensivt med frågan under det gångna året, och det har ibland varit frustrerande när regering och försvarsledning inte tycks ha velat lyssna på argumenten. I dag känns det betryggande när ÖB Sverker Göranson besinnat sig och fattat det enda rimliga beslutet.

– I takt med att tiden gått har argumenten för en nedläggning blivit svagare och svagare, medan argumenten för att bevara en militär flygplats på Uppsala Garnison har vuxit i såväl antal som styrka.

– Jag är uppriktigt glad att ÖB gjort halt och helt om i ärendet.

Det säger Uppsala läns kristdemokratiske riksdagsledamot Mikael Oscarsson, som redan den 29 januari i år på SvD Brännpunkt krävde att den militära flygplatsen på Uppsala garnison skulle bli kvar. I dag, nästan 11 månader senare, meddelade ÖB Sverker Göransson på samma debattplats att: ”Militär flygverksamhet i Uppsala kommer att bli kvar.”

Mikael Oscarsson säger sig se två skäl till ÖB:s helomvändning:

– Försvarsmakten konstaterade efter sin senaste stora beredskapsövning att Uppsala Garnison behövs för att försvara luftrummet över huvudstaden. Inget annat land i Europa förlitar sig på en affärsdriven flygplats för den militära säkerheten i rikets huvudstad, och det vore ett spel med hög insats om Sverige verkligen hade valt den vägen.

– För det andra har behovet av en egen flygplats i området ökat, sedan Försvarsmakten drog igång denna process för snart ett år sedan. Detta eftersom riksdagen i somras fattade beslut om en omläggning av försvaret, så att det ska kunna mobiliseras inom högst en vecka – och inte ett år som tidigare – och att Sverige nu ska kunna ge stöd till andra EU-länder som utsätts för hot, exempelvis länderna i Baltikum.

För att nu landa rätt i den fortsatta processen, hoppas Mikael Oscarsson att Försvarsmakten återgår till den ursprungliga planeringen.

– Det mest intressanta nu borde vara att titta på det avtal som tidigare fanns mellan Fortifikationsverket, Försvaret och Uppsala Air. Tanken då var att använda samma lösning som redan finns i Luleå, där Försvaret som ägare hyr ut delar av flygplatsen till privat flygverksamhet och därigenom får intäkter till driftskostnaderna.

– Lösningen att efterlikna Gotland, som ÖB föreslår, är mer problematisk. Där är villkoren nämligen markant annorlunda eftersom flygplatsen ägs av ett statligt verk, Transportstyrelsen, medan det i Uppsala skulle handla om ett privat bolag som verkar på en högriskmarknad – men i dag inte ens har de tillstånd som krävs, säger Mikael Oscarsson och fortsätter:

– Jag kan förstå att det efter ÖB:s besked finns en besvikelse hos Uppsala Air, men jag menar ändå att Försvarsmakten måste ge upp tanken på att bli deras hyresgäst.

Slutligen säger Mikael Oscarsson:

– Det är också viktigt att ÖB:s beslut följs av ett resolut stopp för en snabb personalavveckling. I dag finns möjlighet till en hög beredskap, och ska den finnas kvar måste personal finnas på plats.

Länk till Mikael Oscarssons artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt 29 januari 2009: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/huvudstaden-utan-nara-flygforsvar_2389893.svd


För mer information:
Mikael Oscarsson
riksdagsledamot
mobil. 070-343 95 81

Ola Nilsson
politisk sekreterare
mobil. 0730-56 09 26

hemsida:
www.kristdemokraterna.se


bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se