Försvarsdepartementet

Militär insats i Libyen förlängs

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 16:30 CEST

Regeringen har i dag uppdragit åt Försvarsmakten att ställa en väpnad styrka om cirka 140 personer till förfogande för den fortsatt Nato-ledda internationella insatsen i Libyen i högst 90 dagar, till stöd för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1973 i dess helhet.

Bidraget ska omfatta högst fem stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen i spaningsroll, ett transportflygplan av typ TP84 med lufttankningsförmåga, stödresurser och stabsofficerare. I detta ingår personal för informationsoperationer.

Regeringen fattade beslutet på ett extra regeringssammanträde under fredagseftermiddagen, efter att riksdagen tidigare under dagen beslutat att medge att regeringen får ställa en väpnad styrka till förfogande för att stödja genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1973 i dess helhet.

Möjligheten att bidra med en maritim bordningsförmåga enligt regeringens förslag i propositionen bereds vidare inom Regeringskansliet.