FMV

Militärflyget väljer Rakel

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 11:13 CEST

Flygvapnet ansluter sig till blåsljusmyndigheternas markradiosystem Rakel och får ett modernt kommunikationssystem på och mellan flygplatser men också samverkan med civila myndigheter.
- Genom en kompletterande systemlösning lyckades vi klara säkerhetskraven, säger Anders Enbom, projektledare vid FMV.

Just nu pågår arbetet med att byta Flygvapnets 30 år gamla analoga lokala basradiosystem till det moderna IP-baserade kommunikationssystemet Rakel, radiokommunikation för effektiv ledning. Detta nationella radiosystem medger såväl kommunikation mellan flygplatser som samarbete mellan olika samhällsviktiga funktioner.

Det gamla basradiosystemet togs i bruk 1983. Anders Enbom, som är projektledare vid FMV, konstaterar att två oberoende livstidsutredningar båda kom fram till att systemet var i behov av att ersättas.

- Under 2010 gjorde vi en utredning för att bestämma hur den framtida lösningen skulle se ut. I utredningen analyserade vi ett flertal olika alternativ där både teknisk lösning och ägandeskap av systemet var viktiga aspekter. Valet föll till slut på en anslutning till det nationella krishanteringssystemet Rakel, ägt och opererat av MSB.

Rakel uppfyllde kraven

Att Försvarsmakten väljer att gå in i ett system som man själv inte äger och opererar är unikt. De två viktigaste skälen till detta var att Rakel uppfyllde Flygvapnets högt ställda tekniska krav samt möjligheten till enkel samverkan mellan Flygvapnet och andra samhällsviktiga funktioner som polis och ambulans.

- Vi lyckades skapa en systemlösning inom det befintliga Rakelsystemet med en funktionell tillgänglighet som klarar gällande flygsäkerhetskrav. Vi behövde dock göra en viss utbyggnad av radiotäckning och kapacitetsförmåga, säger Anders Enbom.

Rakel medger samverkan mellan de olika flygplatserna. Dessutom finns ett brett spektra av funktioner såsom positionering, statusmeddelanden och prioritering mellan samtal.

Samarbetsprojekt

Införandet av Rakel har drivits av FMV och Försvarsmakten i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och industrin.

Systemet har driftgodkänts av Transportstyrelsen och är redan i drift på Skaraborgs flygflottilj (F7) och vid flygplatsen i Karlborg. Arbete pågår nu för att införa Rakel på Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), helikopterflottiljen på Malmen, FMV:s provplats i Vidsel, Luftstridsskolan i Uppsala samt övningsbaserna Hagshult och Jokkmokk.


Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.