Fagersta kommun

Militärövning i Fagersta

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:24 CET

Den 27 till den 30 november kommer en pluton tillhörande Upplands regemente S1 i Enköping, att genomföra en militär insats i Fagersta. Övningen kommer att hållas i huvudsak på det gamla stålverksområdet centralt i staden. Plutonen, är en enhet bestående av drygt 30 st soldater

Syftet med dessa övningar är att öva strid i bebyggelse, dvs lära soldaterna att uppträda och bekämpa en motståndare i bebyggt område. Militär strid i bebyggelse syftar ofta till att undsätta civila innevånare och säkra vital terräng för det svenska samhället. I viss mån övas även soldaterna att kunna agera i en internationell miljö.

Plutonen kommer att använda sig av sk lösammunition, med andra ord ammunition som bara har en ljudeffekt. Alternativt kommer soldaterna att inte ha någon ammunition alls.

Knalleffekter som kan uppfattas som eldgivning kommer att ske på gamla stålverksområdet under måndag till torsdag, den 27-30 november. Eldgivning kommer INTE att ske under kvällstid eller natten mellan dessa dagar.

Om ni har frågor omkring de militära övningarna eller dess påverkan på er vardag, vänligen kontakta övningsledaren Lt Daniel Kron. Löjtnant Kron nås lättast på telefonnummer 070-551 02 52. Återkoppling (feedback) kan även ges på E-post daniel.kron@mil.se.

Frågor eller synpunkter kan även lämnas till Livgardets ansvarige för övning på civil mark, Pontus Dahlström, 08-584 520 66, pontus.dahlstrom@mil.se.

Väl mött i Er vardag
Daniel Kron, ÖvningsledareMerja Hellstrand
informatör