RISE Research Institutes of Sweden AB

Miljarder att spara i pappersbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:55 CEST

Forskningsinstitutet Innventia revolutionerar pappersbranschen. De har forskat fram en ny metod som ger ett starkare papper, till lägre tillverkningskostnader och med mindre mängd råvaror. Drömscenariot för många företag inom pappersbranschen är nu verklighet.

– För ett pappersbruk som producerar 450 000 ton per år av det nya pappret innebär tekniken en årlig besparing på cirka 120 miljoner kronor, säger Daniel Söderberg, initiativtagare och forskningsledare på Innventia.

Tekniken Aq-Vane är hämtad från flygplansindustrin, och rör det skikt som åtskiljer fiberskikt innan de fogas ihop för att bilda själva pappret.

– Tekniken använder ett tunt vattenskikt för att stabilisera lagren och bildar därmed ett jämnt flöde vid sammanfogningen, något som förhindrar att skikten blandar sig med varandra. Det betyder att man nu kan hålla lagren åtskiljda och därmed bestämma exakt vilka egenskaper man vill att pappret ska ha.

En lättare IKEA-katalog
För en produkt likt IKEA-katalogen, som distribueras i närmare 200 miljoner exemplar varje år, skulle detta betyda enorma besparingar. För branschen som helhet: miljardbesparingar.

– Vi har skräddarsytt en ny typ av obestruket papper, av samma typ som används i IKEA-katalogen, förklarar Daniel Söderberg. Genom att lägga finare fibrer på ytan av pappret och de grövre i mitten kan vi spara upp till 10 procent i material- och energikostnader.

Europeiskt samarbetsprojekt
För att visa på metodens industriella och ekonomiska kapacitet leder Innventia från och med juni 2010 EU-projektet BoostEff med en budget på drygt 100 miljoner kronor. Utifrån Aq-vane och dess möjlighet till avancerad dosering utvecklar Innventia i samarbete med bland annat papperstillverkaren Stora Enso den typ av papper som används i kataloger och magasin.

– Projektet innebär dessutom ett helt nytt sätt att arbeta, säger Daniel Söderberg. Startpunkten i projektet är tre befintliga industriella tillverkningsenheter varav Stora Enso har en. Utifrån dessa anpassas både de nya tekniska möjligheterna tillsammans med befintliga tekniker för att demonstrera den framtida produkten och dess tillverkningsprocess. Resultatet av projektet kommer att utmynna i tre investeringsunderlag med både tekniska specifikationer och ekonomiskt utfall.

Aq-vane-tekniken har potentialen att ge stora vinster i form av besparingar av fiberråvara och energi.

– I BoostEff samarbetar vi med flera företag och institut runt om i Europa, berättar Daniel Söderberg. När projektet är avslutat 2013 ska projektet också vara en startpunkt för resten av branschen och därmed bidra till ökad lönsamhet – och framför allt – ett bättre papper.

För mer information kontakta:
Daniel Söderberg, initiativtagare och forskningsledare
email: daniel.soderberg@innventia.com
telefon: 08-676 7367

Bilder finns att ladda ned på: www.innventia.com/press_release_boosteff

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har en omsättning på 310 MSEK och har 250 anställda. Vi är lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London.

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har en omsättning på 310 MSEK och har 250 anställda. Vi är lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London.