Blownaway - Trum Managment AB

Miljardinvestering i Jädraås vindkraftpark - en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 09:31 CET

Förvärvet innebär att Arise kan hålla den höga utbyggnadstakt som man har planerat för och man växlar nu om en stor del av sina resurser till Jädraåsprojektet. Projektet faller väl in i tiden i förhållande till tillståndsprocesserna i den egna projektportföljen.

– Platina är en värdefull och kunnig partner och vi hoppas kunna utveckla vår relation även i andra projekt, säger Peter Nygren, VD i Arise Windpower.

Arbetet med vägar och fundament har påbörjats. I maj 2012 anländer de första delarna till vindkraftverken och i oktober 2012 beräknas de första verken börja producera el.

När parken är i full drift våren 2013 kommer parken att ha en årlig produktion om 570 GWh. Arise kommer genom tillskott från sin del av parken att ha en årlig produktion om 650GWh förnyelsebar el.

– Det inkluderar vår andel av de 200 MW som planeras i Jädraås, fortsätter han.

Jädraåsprojektet är Platinas första svenskbaserade vindkraftprojekt.

– Genomförandet av projektet, i partnerskap med Arise, gör att vi får tillgång till all den samlade erfarenhet som Arise besitter, i egenskap av ledande företag inom området landbaserad vindkraft. Vi räknar med att denna investering är den första i en rad av flera i takt med att vi etablerar oss i Sverige.  – Vi har redan fler projekt under utveckling och bland annat i samma region, säger Mikael Schoultz, Partner, Platina Partners LPP.

Projektet har utvecklats av Bergvik Skog AB och Ownpower Projects. Köparnas totala investering uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att Stora Ensos investering i PM 12 vid Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge uppgick till ca 4,5 miljarder kronor, och var på sin tid en av de största industriinvesteringarna i Sverige.

Viktigt ur lokalt och globalt perspektiv

Både Ockelbo och Falu kommun berörs av etableringen: Vindkraftparken består av fyra delparker, tre parker i den sydvästra delen av Ockelbo kommun, Jädraås som ligger cirka tre mil väster om Gävle, samt en park i den östligaste delen av Falu kommun.

Den här satsningen är en del i en hållbar omställning, både lokalt och globalt, säger Faluns kommunalråd Jonny Gahnshag, som berättar att kommunen har medverkat till att hitta lägen för vindkraftparken.

– Projektet har skyndat på vår process och idag har vi både utarbetat och antagit en kommunal vindbruksplan, fortsätter han.

Projektområdet ligger helt inom en del av riksintresseområdet för vindbruk. De vindmätningar som har gjorts visar att det blåser tillräckligt i området. Dessutom finns flera möjligheter till bra elnätsanslutning. Avståndet till närmaste bebyggelse är mer än en kilometer och till Jädraås samhälle är det cirka fyra kilometer.

Elisabeth Henningsson, ordförande i byrådet i Jädraås, berättar att få har haft invändningar mot etableringen.– Vindkraftverken ligger bra till, på storskogen, konstaterar hon.

Ockelbo kommun har varit mycket aktiv i processen kring de så kallade bygdemedlen, pengar som ska medverka till att utveckla Jädraås. Bygdemedlen betalas ut av markägaren Bergvik Skog och kommer att förvaltas av Ockelbo kommun.

– Kommunen, Jädraås Vindkraft och byrådet kommer tillsammans att ha insyn i hur medlen används och förvaltas, säger Magnus Jonsson, kommunalråd i Ockelbo, som understryker att vindkraftetableringen ligger helt i kommunens vision inför 2020: ”Det gröna Ockelbo”.

Bygdemedel kommer även att betalas ut av markägaren i Falu kommun, Svärdsjö-Svartnäs besparingsskog. Här har man dock inte kommit lika långt kring de praktiska detaljerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Lars Fröding, operativ chef Arise Windpower AB, +46 730 758 400

Mikael Schoultz, Partner, Platina Partners LLP, +44 784 307 4373

Oliver Williams/Andy Field, FTI Consulting for Platina Partners, +44 (0)20 7269 7294/7241

Jonas Dahlström, Ownpower Projects Europe AB, +46 702 284 404

Björn Risby, Bergvik Skog AB, +46 23 583 19

FAKTA

  • Det är Bergvik Skog AB och Ownpower Projects Europe, OPP, som utvecklat projektet. Nu lämnar de över projektet till Arise Windpower AB och Platina Partners LLP, som står för investeringen.
  • Köparnas totala investering uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.
  • Fullt utbyggt (66 kraftverk) innebär projektet – en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker – en årlig produktion om 570 000 000 kilowattimmar förnyelsebar el. Det motsvarar den årliga förbrukningen i cirka 114 000 lägenheter.