Naturvårdsverket

Miljardinvesteringar för att minska klimatpåverkan planeras över hela landet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:43 CET

Naturvårdsverket har tagit emot 64 ansökningar om bidrag till 2007 års klimatinvesteringsprogram (Klimp). Det är en ökning från förra årets 51 ansökningar. Totalt ansöker man om 2,4 miljarder i bidrag till investeringar på 9,9 miljarder för att minska klimatpåverkan. Drygt 350 miljoner finns tillgängligt att fördela i bidrag.

– Det är glädjande att intresset är så stort för klimatinvesteringsprogrammen. Årets ansökningsomgång visar att kommuner och företag är beredda att investera nästan tio miljarder i åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det blir en mycket hård konkurrens om de 350 miljoner kronor som vi kan fördela, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram vid Naturvårdsverket som administrerar Klimpansökningarna.Totalt har det ansökts om bidrag på 2,4 miljarder kronor för 619 åtgärder i 64 klimatinvesteringsprogram. Investeringar inom energiområdet står för cirka 45 procent av det totala antalet åtgärder, transportåtgärderna för drygt 20 procent, avfallsåtgärder för cirka 10 procent och informationsåtgärderna för cirka 20 procent.Bland de bidragstunga investeringarna dominerar biogasproduktionen inom avfallsområdet. Intresset för att bygga fler rötningsanläggningar för användning som fordonsgas har ökat från förra året. Inom energiområdet är det fortfarande utbyggnaden av fjärrvärme som ligger i topp.Av de 64 ansökningarna kommer 53 från kommuner, fyra från företag, tre från regioner, två från andra kommunala samverkansorganisationer och en från ett landsting. Ansökningarna har kommit från hela landet, men flest har skickats in från Västra Götaland och Skåne. 30 av ansökarna har beviljats bidrag till tidigare klimatinvesteringsprogram.– Det är fortfarande få företag som söker bidrag till egna klimatinvesteringsprogram men av de föreslagna åtgärderna inom andra program är det cirka 20 procent som ska genomföras av företag, säger Gunnel Horm.Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) är en statlig stödform för att stimulera åtgärder som minskar växthuseffekten. Hittills har 1,1 miljarder beviljats i bidrag för klimatinvesteringsprogram vid tre tillfällen mellan 2003 och 2006. Sammanlagt pågår cirka 570 åtgärder i landet med en investeringsvolym på 4,7 miljarder. Dessa beräknas minska koldioxidutsläppen med 567 000 ton per år och minska energianvändningen med 785 GWh per år. Beslut om bidrag i denna ansökningsomgång fattas av Rådet för investeringsstöd i maj 2007.Mer information finns på

http://www.naturvardsverket.se/klimp


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnel Horm, chef enheten för investeringsprogram, 0708-19 16 44,

gunnel.horm@naturvardsverket.se

Anna Green, enheten för investeringsprogram, 073-801 77 26 anna.green@naturvardsverket.se
Karin Hermansson, enheten för investeringsprogram, 08-698 12 89 karin.hermansson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.