Meet In Grid, fd RAU

Miljardinvesteringar väntas i svensk EdTech

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 10:08 CET

Svensk edtech befinner sig i ett momentum, visar en kartläggning från EdTech Sweden. Med fler högteknologiska startups och en omogen utbildningssektor beräknas miljardinvesteringar göras de närmsta åren. Potentialen för export är stor, men insatser efterlyses.

Krav på politisk styrning och exportpotential

Edtech-bolagens omsättning växer i runda siffror med 10 % per år. Förväntningarna på en fortsatt stigande omsättning är stora, eftersom utbildningsmarknaden bedöms vara i en tidig fas av sin digitalisering. Här är kraven på politisk styrning tydlig, varför gäller inte “digitalt först” för utbildningssektorn? Utvecklingstakten behöver öka och man ser digitalisering som en viktig faktor för att effektivisera och utveckla utbildning.

Både edtech-företagen och investerarna ser potential för export i större skala av svensk edtech och tror att vi kommer att se fler internationella investerare i svenska bolag.

"Vår studie pekar på att man med små insatser kan man få igång en redan brinnande låga till en ordentlig brasa," säger Jannie Jeppesen som under EdTech Swedens flagg initierat kartläggningen. "Det är läge att se svensk edtech som en framtida exportbransch, samordning och exportfrämjande insatser skulle ge stor effekt. Vi har flera snabbväxande bolag som nu går internationellt, föregångare att ta rygg på. Men framförallt så skall vi vara i världsklass när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i vårt eget utbildningssystem," avslutar hon.

Kartläggningen omfattar 75 svenskgrundade edtech-bolag. Förutom en enkät till företagen har även nyckelpersoner i ett flertal bolag och investerare intervjuats om situationen för edtech i Sverige. Flera avgränsningar har gjorts, bland annat har en av de största marknadssegmenten, hårdvaruleverantörer, utelämnats.

För frågor gällande kartläggningen vänligen kontakta Jannie Jeppesen, 0702244865

Om

EdTech Sweden är ett nätverk och en årlig konferens kring vuxnas lärande för beslutsfattare i näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektorn för vuxna, arrangerad av Rektorsakademien Utveckling. Denna kartläggning har genomförts med medfinansiering från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Vårt arbete föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med våra samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETT SYD, SETTdagene och arrangörer av EdTech Sweden.