Fortum Sverige AB

Miljardsatsning beslutad -Fortum bygger nytt kraftvärmeverk

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 16:21 CEST

Ny uthållig produktion för produktion av el och fjärrvärme ska byggas i Sigtuna utanför Stockholm. Fortum Värmes styrelse har nu fattat slutligt  investeringsbeslut om kraftväremeverket Brista 2. Investeringen, som uppgår till 1,9 miljarder kronor, är ett viktigt steg mot en uthålligare energiförsörjning och är den enskilt största satsningen i bolagets historia.

Den nya anläggningen ska stå klar under 2013 och ta tillvara energin i avfall bland annat vanliga hushållssopor. Årligen kommer cirka 240 000 ton avfall att användas som bränsle vilket är lika mycket avfall som innevånarna i Stockholm stad ger upphov till under ett helt år. Avfallet omvandlas till cirka 57 MW värme och 20 MW el, vilket motsvarar behovet för 40 000 normalstora lägenheter.

Det här är ett stort och viktigt steg framåt i förverkligandet av vår plan för en helt klimatneutral fjärrvärme i Stockholmsregionen. Planen sträcker sig fram till år 2020 och omfattar investeringar på totalt 15 miljarder kronor, säger Fortum Värmes VD Anders Egelrud.

Planen fram till 2020 innehåller fler stora satsningar bland annat ska ett nytt bioeldat kraftvärmeverk byggas vid Värtaverket som kan stå klart år 2016. En viktig målsättning är att fasa ut de sista procenten fossila bränslen i Stockholms fjärrvärme. Idag är 87 procent förnybara eller återvunna bränslen..

Mängden avfall, både hushållsavfall och verksamhetsavfall, har ökat de senaste åren vilket ställer krav på en effektiv avfallshantering i Stockholmsregionen.

Fortum Värme har lång erfarenhet av att utvinna energi ur avfall från Högdalens kraftvärmeverk i södra Stockholm som tar emot cirka 700 000 ton avfall varje år.

Det sätt som vi tar tillvara avfall på och omvandlar det till el och värme har starkt bidragit till att Stockholm blev utsett till European Green Capital i år. Det var fjärrvärmen , avfalls- hanteringen och trafiklösningarna som vägde tungt när Stockholm fick utmärkelsen, berättar Anders Egelrud.

I samband med att Fortum fattade investeringsbeslutet togs även ett beslut som öppnar upp för ett eventuellt framtida samägande av Brista 2 med Sollentuna Energi, som är ett kommunalt ägt energibolag.

 

För ytterligare information vänligen kontakta;

Jens Bjöörn, Informationschef tel: 0702-98 41 25

Jens Bjöörn, Kommunikationschef tel: 0702-98 41 25


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com