Kristdemokraterna, KD

Miljardsatsning på kommun och landsting garanterar välfärden

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:51 CEST

- Alliansregeringens besked idag om en resursförstärkning för kommun- och landstingssektorn med tre miljarder innebär en garanti för fortsatt satsning på en trygg äldreomsorg, en skola och förskola med kvalitet och sjukvård med hög tillgänglighet. Det innebär att planerade reformer som kommunalt vårdnadsbidrag, utbyggnad av äldremosorgen och hemtjänsten och satsningar för en tillgänglig hälso- och sjukvård kan fullföljas.

Det säger Anders Andersson, landstingsråd i Kalmar län och ledamot av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förbundsstyrelse tillsammans med Acko Ankarberg Johansson, kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun med anledning av att Alliansens partilidare idag gav besked att den minskade kostnaden som kommunerna och landstingen får genom sänkning av arbetsgivar- och socialavgiften med 1 procent får stanna kvar i kommunerna och landstingen som en riktad resursförstärkning

- Det är glädjande att Alliansregeringen, som en del i det större företagarpaketet har med en sänkning av arbetsgivar- socialavgifterna och att detta på ett positivt sätt också kan påräknas kommunsektorn.

- Med den här sänkningen frigörs resurser motsvarande tre miljarder kronor i kommuner och landsting. Resurser som behövs i allra högsta grad för att kunna garantera en fortsatt satsning på äldreomsorgen, kvalitetshöjning i skola och förskola och en än mer tillgänglig hälso- och sjukvård. Generell sänkning av dessa avgifter ger dessutom förutsättningar för fler jobb och begränsar konjunkturavmattningen och som därmed ger kommunsektorn bättre planeringsförutsättningar för kommande år.

- Vi är övertygade om att vi på lokal och regional nivå är bäst på att gör de prioriteringar som behövs för att ge medborgarna en trygg välfärd. Därför är det glädjande att den resursförstärkning som nu ges kommuner och landsting inte är specialdistanserade, utan ger kommuner och landsting möjlighet att utifrån de lokala förutsättningarna göra insatser där behoven är som störst säger Anders Andersson och Acko Ankarberg Johansson.

För mer information:

Anders Andersson

Landstingsråd, Kalmar län

Telefon: 070-249 82 12

Acko Ankarberg Johansson

Kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun

Telefon: 070-556 55 26