NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Miljardtillväxt för köpcentrum och handelsområden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2016 08:00 CEST

Antalet köpcentrum och handelsområden i Sverige ökar rejält och uppgår nu till 373 stycken. Omsättningen och ytan ökar och dessutom planeras det för drygt 2 miljoner kvadratmeter ny handelsyta. Det visar den årliga kartläggningen av köpcentrum och handelsområden som genomförs av HUI Research i samarbete med Datscha och NCSC, Nordic Council of Shopping Centers.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt den årligen återkommande kartläggningen av Sveriges köpcentrum och handelsområden kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Årets kartläggning visar på att antalet köpcentrum och handelsområden återigen ökar och nu uppgår till 373 stycken (357 stycken 2015). Exempel på nya köpcentrum som etablerats sedan den förra kartläggningen är Mall of Scandinavia i Solna, Avion Shopping i Umeå samt Handelskvarteret Valvet i Karlstad.

Den positiva trenden speglas även i omsättningsutvecklingen och tillväxten av den uthyrningsbara ytan i köpcentrum och handelsområden. Omsättningen ökade med 20 miljarder kronor mellan 2014 och 2015, vilket motsvarade halva detaljhandelns totala tillväxt under samma period. Samtidigt passerade den totala uthyrningsbara ytan för första gången 9 miljoner kvadratmeter. Detta är lika mycket som 2 200 fotbollsplaner eller 90 Mall of Scandinavia.

- Trots den starka digitaliseringstrenden inom handeln ser vi ett fortsatt högt tryck i köpcentrum och handelsområden. Med tanke på att över 2 miljoner kvadratmeter handelsyta planeras eller byggs ser denna trend ut att fortsätta under överskådlig tid, säger Tobias Rönnberg, projektledare för årets kartläggning och konsult på HUI Research.

För mer information

Slutsatserna från årets kartläggning presenteras vid fyra separata seminarier 20-23 september, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Mer information om dessa finns på www.ncscnordic.org

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research: 08-762 72 89, tobias.ronnberg@hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/press/bildbank

Mer information om SSCD finns på www.sscd.se

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.