Miljödepartementet

Miljö- och energiministermöte i Italien

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 14:38 CEST

Miljöminister Lena Sommestad deltar den 18-20 juli i ett informellt miljö- och energirådssmöte i Montecatini, Italien. Mötet är det första under det italienska ordförandeskapet.

- Att miljö- och energiministrarna möts tillsammans på detta sätt är väldigt positivt. Vi behöver ta ett samlat grepp om energi- och klimatfrågorna för att på allvar driva på för en offensiv miljöpolitik, säger Lena Sommestad.

På mötet deltar EU:s medlemsstater, anslutningsländerna samt Bulgarien, Rumänien, Turkiet och Norge. Förutom Lena Sommestad deltar Claes Ånstrand, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Mötet inleds på fredagen med en diskussion om teknikutvecklingens betydelse för att möta åtagandena i Kyotoprotokollet och för att bibehålla den Europeiska industrins konkurrenskraft. Under lördagen kommer gröna certfikat, handel med utsläppsrätter och energieffektivitet att diskuteras. Söndagens diskussion kommer att behandla klimatkonventionens nästa partsmöte samt hur Europa ska agera långsiktigt i klimatfrågan.

Lena Berglund, Politiskt sakkunnig/vikarierande pressekreterare
08-405 24 14, 0706-86 24 14