Statistiska centralbyrån, SCB

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2007: Produkter som kan framkalla allergi ökar

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:44 CEST

Det visar årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från KemI och SCB, som innehåller en specialstudie av allergiframkallande ämnen i kemiska produkter. De konsumentprodukter som oftast innehåller allergiframkallande ämnen är färger, utfyllnadsmedel/spackel, lim och rengöringsmedel.

Ökning av allergiframkallande konserveringsmedel

Trots att formaldehyd uppmärksammats ur allergisynpunkt i exempelvis spånplattor har dess användning som konserveringsmedel inte minskat.

Förutom formaldehyd används andra allergiframkallande konserveringsmedel som vissa isotiazoloner, vars användning i bl.a. färg, lim och rengöringsmedel fördubblats de senaste tio åren. Användningen i konsumentprodukter har ökat trefalt. Bland de allergiframkallande ämnen som är vanligast i konsumentprodukter märks också metyletylketoxim som används för att förhindra att det bildas skinn på ytan i färgburken. Användningen av epoxiprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar också kontinuerligt. Det finns allergiframkallande ämnen i 26 procent av konsumenttillgängliga kemiska produkter.

Importen av vissa metallvaror ökar

2007 hade importen av rent kvicksilver ökat till 11 ton, en ökning med 5 ton sedan året innan. Varor med krom och kadmium ökade för andra året i följd. Importen av kromater ökade med 100 procent mellan 2006 och 2007. Både produktion och import av saltsyra ökade och användningen inom landet har nära fördubblats sedan föregående år. De kvantitativt största kemikalierna är råolja, drivmedel och andra bränslen samt cement, mur-och putsbruk. De konsumenttillgängliga produkttyper som innehåller flest miljöfarliga produkter är färger, desinfektionsmedel, drivmedel, lösningsmedel och rengöringsmedel.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ettStatistiskt meddelande

Mer om statistikenInformation om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
 

Statistikansvarig myndighet

Kemikalieinspektionen (KemI)
Box 2, 172 13 Sundbyberg
Fax 08-735 76 98


Förfrågningar

Margareta Östman
Tfn 08-51941162
E-post margareta.ostman@kemi.se

 

Producent

SCB, Enheten för miljö och turism
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 63


Förfrågningar

Irene Linder
Tfn 08-506 944 78
E-post irene.linder@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.