Statistiska centralbyrån, SCB

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2010: Användningen av återvunna metaller ökar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 09:41 CEST

Användningen av metallskrot ökar. Det gäller till exempel avfall och skrot av koppar, nickel och bly. Det framgår av årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB.

År 2010 användes drygt 60 000 ton avfall och skrot av koppar i Sverige. År 2006 var motsvarande siffra endast cirka 15 000 ton. Det är främst importen av kopparskrot som ökar. Importen av avfall och skrot av rostfritt stål ökade från cirka 60 000 ton år 2009 till drygt 80 000 ton år 2010.

Av rapporten framgår också att dieselanvändningen har ökat, den var drygt 5 miljoner ton år 2010 jämfört med cirka 3 miljoner ton året innan. Även användningen av etanol som bränsle ökar, från 320 000 ton år 2009 till 420 000 ton år 2010.

Stora mängder kemikalier används inom arbetslivet, dock är skillnaderna stora mellan olika branscher. I kemisk industri, där man framställer petroleumprodukter och läkemedel, används mest, cirka 920 ton kemikalier per anställd. Eftersom petroleumprodukter är kemikalier i sig är det inte så förvånande. Även inom andra branscher är användningen stor per anställd.  Inom jordbruket är exempelvis användningen cirka 40 ton kemikalier per person och år, även här ingår petroleumprodukter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Statistikansvarig myndighet

Kemikalieinspektionen (KemI)
Box 2, 172 13 Sundbyberg
Fax 08-735 76 98

Förfrågningar

Carl-Henrik Eriksson
Tfn 08-519 413 40
E-post carl-henrik.eriksson@kemi.seProducent

SCB, Enheten för miljö och turism
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Louise Sörme
Tfn 08-506 947 92
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.