Djurens Rätt

– Miljö- och jordbruksutskottet borde byta namn till näringsutskottet!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:09 CET

Idag har majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet röstat ner ett förslag från den förra regeringen om skärpta regler för minkindustrin. Istället för strängare krav vill utskottet att forskningsmedel satsas så att djurskyddet förbättras. "Beslutet sopar undan djurskyddslagen helt", anser Roger Pettersson, politisk chef i Djurens Rätt.

Sedan 1990 har rapport efter rapport kommit som visat att minkindustrin inte lever upp till djurskyddslagens krav. Djurens Rätt har länge kritiserat att industrin fått fortsätta att hålla djur under villkor som djurskyddslagen skulle ha skyddat dem ifrån.

Den förra regeringen tog sent fram ett förslag om kompletteringar av djurskyddslagen, så att minkarna skulle få möjlighet att bete sig naturligt. Minkindustrin protesterade kraftigt. Nu har de fått med sig allianspartierna på att det inte ska genomföras.

– Den förra regeringens förslag stöddes i allt väsentligt av Sveriges veterinärförbund, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten. Med andra ord av expertmyndigheterna på området och av veterinärkåren. Det allianspartierna gör i utskottet när de går minkindustrins intressen är att ägna sig åt näringspolitik istället för djurskyddspolitik. Det gör mig enormt upprörd, säger Roger Pettersson.

Allianspartierna har kraftigast kritiserat att minkarna skulle ges tillgång till simvatten. I Tyskland fattade man nyligen beslut om skärpta regler för minkindustrin och i beslutet ingår krav på simvatten. EU-kommissionen har inte heller haft något att erinra mot den förra regeringens förslag om krav på simvatten.

– Allianspartierna har förändrat miljö- och jordbruksutskottet till ett näringsutskott! Det här beslutet får mig att återigen fundera över frågan: Vad ska vi ha djurskyddslagen till egentligen om den inte ska gälla?, frågar sig Roger Pettersson.

Kontakt:

Roger Pettersson
Politisk chef
Djurens Rätt
070-585 32 27

Om oss:

Djurens Rätt – Sveriges största djurrättsorganisation
Djurens Rätt (f d Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök) bildades 1882 och är idag Sveriges största djurrättsorganisation med närmare 36 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätt är helt beroende av frivilliga bidrag. Huvudområdena för vårt arbete är djurförsök, livsmedelsindustrin och pälsindustrin.

Hemsida:

www.djurensratt.se