AM System AB

Miljö- och kvalitetsarbetet styrs med AM Dokument

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 15:34 CEST

EG Electronics verksamheten kräver ett omfattande miljö- och kvalitetsarbete.

– Vi har ett mycket aktivt miljö- och kvalitetsarbete och i det har vi haft stor nytta av AM Dokument, säger Elizabeth Smolle, chef för EG Electronics arbete med miljö- och kvalitetsledning. 

EG Electronics är leverantörer av komponenter och system inom produktområden som exempelvis mikrovåg och skärmning, halvledare och passiva komponenter, displayer, industridatorer och lagringsmedia samt fiberoptik och mätinstrument. Företaget ingår i Elekronikgruppen som en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin.

Miljö och kvalitet är två ledord för EG Electronics. Inom elektronikindustrin är drivkrafterna vid produktutveckling ofta kopplade till att minska en eller flera av parametrarna pris, vikt, volym och energiförbrukning, något som rätt utnyttjat skapar positiva miljöeffekter.

– I vårt miljöarbete har vi stor nytta av AM Dokument, konstaterar Elizabeth Smolle.

EG Electronics är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Dokumentation och uppföljning underlättas mycket med ett effektivt och användarvänligt system.

– Med AM Dokument har vi total kontroll på allt arbete som har med miljöledningssystemet ISO 14001 att göra. Det handlar exempelvis om policys, mål, instruktioner, rutiner och rapporter, berättar hon.

EG electronics har närmare 100 anställda fördelade på kontor i Norden, Kina, Indien och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Vällingby utanför Stockholm. Alla har med olika access tillgång till AM Dokument.

– AM Dokument är webbaserat. Det är en absolut nödvändighet för oss eftersom vi vill att alla ska komma åt systemet oavsett var i världen de befinner sig, berättar Elizabeth Smolle. Eftersom vi arbetar globalt är systemet upplagt på engelska precis som all dokumentation. Att systemet fanns tillgängligt på engelska var en viktig anledning vid val av system.

Fakta: AM System
AM System AB utvecklar och säljer webbaserade och installationsfria system inom underhåll-, dokument- och ärendehantering.

AM System startades 1997 och är idag en del av koncernen AM Hultdin Förvaltning AB där även AM Selection och amergo ingår. AM System har drygt 450 företag som kunder spridda över hela Sverige.

För mer information: Johan Krantz, vd AM System, 0910-711651, johan@amsystem.se

Läs mer om AM System på www.amsystem.se