MK MarknadsKommunikation

Miljö- och kvalitetscertifierad lokalvård hos Tinnerstedt

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 20:30 CET

Tinnerstedt Service Management AB är ett nystartat familjeägt lokalvårdsföretag i Stockholm med 20 anställda. De har sedan starten sett både kvalitets- och miljöarbetet som en naturlig del av sin dagliga verksamhet och ett sätt att förbättra verksamheten. Nu kan de göra det på ett systematiskt sätt efter att ha blivit både ISO 9001 och ISO14001-certifierade. Ett kvitto på det goda arbetet som redan gjordes.

”Att vi nu har både kvalitet- och miljöcertifiering är en stämpel som bevisar vår seriositet i kvalitets- och miljöarbetet, vi tror också att det kommer att generera affärer, framförallt större sådana” säger Victor Tinnerstedt, VD på Tinnerstedt Service Management. ”ISO-certifikatet väger tungt i affärssammanhang och ger ett mervärde för både oss och kunden”, säger Victor vidare.

Stort engagemang och goda förutsättningar att utvecklas

Åke Söderström, konsult på Certway, som väglett Tinnerstedt Service Management genom processen berömmer företaget för det stora engagemanget och bedömer att det finns goda förutsättningar för företaget fortsätta utveckla sin verksamhet och att växa.

”Det var roligt att arbeta med Tinnerstedts” säger Åke, genom att införa systemet blir det än mer tydligt vem som gör vad och hur, vilket kan vara fördel i ett litet företag”.

Verksamhetssystemet finns i en molnbaserad tjänst, lätt åtkomlig för alla. Införandet av systemet har gått smidigt. Personalen har fått utbildning ute på objekten av driftchef Mia Hansen. Och relevanta delar av kvalitets- och miljöprocesserna och rutinerna finns i arbetsplatspärmarna som finns ute på varje objekt.

Fakta: Tinnestedt Service Management AB är ett familjeägt lokalvårdsföretag i Stockholm med 20 anställda. Mottot är att alltid kunna leverera en slutförd tjänst där målen om kvalité och prisbild alltid infrias för våra klienters räkning, vara ett miljömedvetet städföretag som ger ett mervärde för kunden och ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från verksamheten.

Fakta Certway

Certway har funnits sedan 2008 och är specialister på att vägleda företag och organisationer till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, AFS 2001:1, EN1090, FR2000 och ISO3834. Vi har väglett över 150 till certifieringar och verksamhetssystem.

Mer information hittar du på: www.certway.se.

Kontaktuppgifter: Marie Jansson, säljkoordinator, 08-449 87 49, marie@certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com