Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Miljö och natur på dagordningen i Österåker, tack!

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:05 CEST

Partienkät och önskelista: Dags att miljön och naturen kommer upp på dagordningen i Österåker

 - Det finns mycket kvar att önska vad gäller miljö- och naturpolitiken i Österåker. För att i framtiden hänga med i arbetet med en hållbar Stockholmsregion så finns det ett antal punkter för kommunens politiker att ta tag i. Bl.a. gäller det skydd av kommunens delar i Storstockholms gröna kilar, nya naturreservat, strandskydd, energi, ekologisk mat och trafikfrågor. Därför har vi uppvaktat samtliga partier i kommunen och framfört vår önskelista för vad som bör ske på miljö- och naturområdena under nästa mandatperiod. Partierna har också fått svara på vår partienkät som baseras på vår önskelista. Det säger Kinna Lundin, ordförande i Naturskyddsföreningen i Österåker, med anledning av det kommande valet den 19 september.

 - Partiernas svar på enkätfrågorna visar att det finns tydliga skillnader i inställningen till skydd av natur och i vissa miljöfrågor. Redovisningen som nu finns på vår hemsida gör att invånarna i Österåker vet vilka de ska lägga sin röst på om de bryr sig om vår miljö och natur, säger Kinna Lundin.

Naturskyddsförening i Österåkers önskelista innehåller följande nio punkter:

 • Naturreservat inrättas vid Täljöviken, Träskmossen, Karsvreta träsk, Hackstaberget-Röllingby, Trastsjön samt en utökning av reservatet vid Domarudden. Österåkers kommun åtog sig detta gentemot Länsstyrelsen i en handlingsplan från 2003. (Aldrig långt till naturen 2003:20)
 • Kommunen blir mer restriktiv med strandskyddsdispenser för att värna allmänhetens tillgång till strandområden.
 • Sammanhängande gröna områden bevaras och att kommunen aktivt stöder det pågående samarbetet i nordostkommunerna omkring de gröna kilarna, Bogesundskilen och Angarnkilen.
 • Natur/skogsmark bevaras i närheten av nya bostadsområden.
  Dessa ytor ska kunna användas för lek och andra friluftsaktivteter utan att förvandlas till parker.
 • Krav ställs på maxtal för energiförbrukning i nyproducerade bostäder.
  Förslagsvis 55 kWh/m2 och år.
 • Nya bostadsområden måste ha kollektiva transportmöjligheter.
 • Krav ställs på att bilpooler inrättas för boende i nya bostadsområden.
 • Införandet av 25 % ekologisk mat i offentliga kök.
 • Säkra cykelvägar upprättas inom kommunen och även mot befintliga cykelvägnät i Täby/Stockholm och övriga grannkommuner.

För att se partiernas svar på enkätfrågorna och läsa önskelistan gå in på Naturskyddsföreningens i Österåker hemsida: http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/osteraker/val-2010/

Mer information:

Kinna Lundin: tel: 070-556 70 41  e-post: kinna.lundin@telia.com

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.