Regionförbundet södra Småland

Miljö och påverkan i fokus på internationellt ungdomsseminarium i Växjö

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 09:27 CET

Idag, den 8 februari, 9.00—15.30, samlas ett 40-tal ungdomar från flera länder kring Östersjön på RiFiFi (Anteliigatan 3) i Växjö. På seminariet Baltic Green Day diskuteras ungdomars möjligheter till påverkan och deras tankar om miljö. Ett betänkande med sammandraget från seminariet kommer att skickas till ansvariga ledamöter för ungdomsfrågor i Europeiska kommissionen.  

De deltagande ungdomarna kommer från Danmark, Polen, Ryssland, Litauen och Sverige. De deltar i projektet Yc³ (Youth Cross-border Cooperation and Communication) som ger ungdomar runt södra Östersjön möjligheten att påverka politiker i olika frågor. Deltagarna hälsas välkomna till Växjö av regiondirektör Peter Hogla och kommunalråd Bo Frank.

Under dagen kommer seminariet att gästas av bland annat Rebecka Jakobsson, ungdomsombudsman vid Umeå kommun, Jan Sjökvist, projektledare för EU-projektet Young Energy People vid Energikontor Sydost samt representanter från Studentkåren i Växjö.

Journalister hälsas välkomna att delta på hela eller delar av seminariet.

För mer information:
Mariana Gomez Johannesson, internationell samordnare regionförbundet 0733-30 04 48
Lisa Andersson, projektledare Yc³, 0455-30 50 30
Mathias Roos, kommunikatör Yc³, 0455-30 50 53


Yc³ är bildat av Youth Board som består av ungdomar från Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen. Youth Board är en del av den politiska organisationen Euroregion Baltic (ERB). Inom projektet finns möjligheten att påverka politiker i frågor som ungdomar i projektet tar upp. Frågorna kan handla om exempelvis entreprenörskap, miljö, turism och jämställdhet, med ett ungdomsperspektiv. Nyckelord för Yc³ är påverkan, deltagande, interkulturell dialog och gränsöverskridande samarbete. www.youthboard.eu

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.