Upplands Väsby kommun

Miljö och Planutskottet i Väsby tar hem idéer från London

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2013 19:00 CEST

Den 11-13 april 2013 hämtar kommunens ledamöter i Miljö och Planutskottet (MPU), under kommunstyrelsen, hem idéer för Väsbys fortsatta utveckling från London.

 Några av punkterna i programmet är guidning av tågstationen i Stratford, London Aquatic center samt Evelyn Grace academy och besök hos samarbetspartner inför Expo15. Programmet innefattar också en uppstart av arbetet med Expo15, en manifestation med goda exempel på samhällsutveckling som visas upp i Väsby 30 år efter Sveriges första bomässa Bo85.

 MPU gör varje år en eller två resor för att hämta hem nödvändig kunskap och ibland inspiration för att kunna fatta kloka beslut i aktuella frågor. Resan till London är en sådan resa som har ett dubbelt syfte, dels stationsområdet och dels kommande Expo15. Inför bygget av Messingen gjordes besök i bl.a. Schweiz. I samband med de fördjupade översiktsplanernagjordes besök i Holland och Tyskland för att se på liknande projekt och få möjlighet att diskutera med andra som har erfarenheter av liknande utmaningar man själv står inför.Inspirationen till Väsby Labs fick politiker och tjänstemän på resor i Holland, Österike, Schweiz. Kunskapen om att bygga med mångfald, olika byggstilar, olika upplåtelseformer, kommunal och kommersiell service med från början och inte minst vikten av att ha dialog före och under utvecklingen, är alla exempel på vad Väsbys studieresor givit kommunen i form av verktyg att använda på hemmaplan.

 - Vi har en policy som innebär att ansvariga för olika områden också ska omvärldsbevaka och nyttja internationella kontakter som ett verktyg för att utveckla verksamheten på hemmaplan. Studieresor är ett sätt av flera att göra det, säger Björn Eklundh, Kommundirektör.

 MPU består av fem ordinarie ledamöter samt ersättare. Ordföranden i Byggnadsnämnden är adjungerad till MPU. Ordinarie ledamöter är Ordförande Johan Magnusson, Per Erik Kanström, Kristina Klempt, Leif Berglund samt Lars Valtersson. Ersättare är Erik Palmstierna, Torsten Hemph, Maria Fält, Gert Lindström samt Anders Rosén.

Samtliga deltar på resan utom Johan Magnusson, Maria Fält, Erik Palmstierna och Anders Rosén. Johan ersätts dock av Ann-Christin Larsson-Frickner som övertar kommunalrådsposten efter Johan då han slutar i sommar. Utöver denna grupp deltar även Anita Hector i egenskap av byggnadsnämndens ordförande, Kent Hjalmarsson i egenskap av ordförande i AB Väsbyhem samt Johan Thidell 2:a vice ordf i styrelsen för AB Väsbyhem.samt berörda tjänstemän.

För mer information kontakta:

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se