Statens folkhälsoinstitut

Miljöanpassade kostråd kräver mindre kött

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:00 CEST

Rekommendationen för intag av kött måste sänkas ytterligare för att nå miljöanpassade kostråd. Och en snabb anpassning är av stor vikt anser Statens folkhälsoinstitut i ett remissyttrande.

Livsmedelsverket arbetar med att miljöanpassa de svenska kostråden och Statens folkhälsoinstitut har lämnat ett remissyttrande till underlagsrapporten "På väg mot miljöanpassade kostråd".

- Man måste se kopplingen mellan mat, miljö och hälsa i ett globalt perspektiv för att nå verkligt miljöanpassade kostråd, säger Anita Linell, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Vad gäller kött anser Livsmedelsverket att ett intag på cirka 140 g per person och dag (980 g per person och vecka) är en lämplig utgångspunkt. Ur ett globalt hållbarhetsperspektiv anser Folkhälsoinstitutet att rekommendationen bör vara lägre.

I Stockholms läns landstings rapport Ät S.M.A.R.T. rekommenderas 85-115 g kött och köttprodukter per person och dag (600-800 g per person och vecka). Viktigaste motivet är att köttkonsumtion ger betydligt större miljöpåverkan än vegetabiliska proteiner. Det behövs ett bättre kunskapsunderlag innan man kan peka ut vilken slags köttkonsumtion som bör minska så som Livsmedelsverket har föreslagit. Naturbeteskött från nöt och får är viktiga för den biologiska mångfalden och det öppna landskapet.

Statens folkhälsoinstitut anser också i yttrandet att Livsmedelsverket inte tillräckligt berört näringsinnehållet i ekologiska produkter jämfört med konventionella. Fler och fler studier antyder högre näringsvärde i till exempel ekologiskt odlade frukt- och grönsaker och högre andel Omega-3 fettsyror i mjölk från ekologiska kor.

Vad gäller grova grönsaker exempelvis rotfrukter instämmer Statens folkhälsoinstitut i att konsumtionen bör öka. Men det är angeläget att Livsmedelsverket tydligt anger vilken typ av odling som ökningen ska komma ifrån, ekologisk eller konventionell. En konsumtionsökning av konventionellt odlade frukt- och grönsaker mot målet 500 gram per dag ökar belastningen på både miljön och hälsan om det sker med enbart konventionella metoder.

För mer information: Hela remissyttrandet finns på www.fhi.se

För ytterligare information:
Anita Linell, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 08-566135 36, e-post: anita.linell@fhi.se
Nina Åkeson, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 33, e-post: nina.akeson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se