SIS, Swedish Standards Institute

Miljöarbete i fokus på Sparbanken – Sala Sparbank först i banksektorn med certifierad miljörevisor

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:16 CEST

Annika Nelson Berg på Sala Sparbank kan titulera sig certifierad miljörevisor. Hon är den första revisor som fått sitt kompetenskvitto av SIS, Swedish Standards Institute. Med en certifierad miljörevisor ökar banken sina möjligheter att nå miljömålen.

Annika Nelson Berg jobbar som miljöansvarig på Sala Sparbank som också var den första bank som miljöcertifierades redan år 2002. Med en certifierad miljörevisor kan banken ta nästa steg och förutom kvalitetshöjningen internt även erbjuda andra företag en kvalificerad miljörevision.

– För mig är det värdefullt att få en opartisk värdering av min kompetens, det är ett tydligt kompetenskvitto. Och det ger banken som helhet en säkerhet i att vi kan genomföra internrevisioner på ett kvalificerat sätt, säger Annika Nelson Berg.

SIS har som enda aktör ett program för certifiering av miljörevisorer. Deltagarna får sin kompetens verifierad och kan visa att man uppfyller de krav som ställs på en befattning eller på ett specifikt arbetsmoment.

– För dig som jobbar som till exempel miljöchef eller miljöansvarig innebär en certifiering att du tydligare kan visa att du behärskar god miljökunskap, miljöteknik, miljöledningssystem och riskbedömning, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för personcertifiering på SIS.

SIS verifierar kompetenskraven, till exempel grundläggande utbildningar, nuvarande kunskap och arbetslivserfarenhet, enligt metoder som finns i den nya globala standarden för revision av ledningssystem, SS-ISO 19011:2011. SIS har utarbetat certifieringen tillsammans med intresseföreningen MIS, Miljörevisorer i Sverige.

Certifieringen utförs av SIS Förlag AB som har ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. En certifierad miljörevisor kan utföra första- eller andraparts miljörevisioner eller arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan. Mer information på www.sis.se/personcertifiering

Mer information om Sala Sparbanks miljöarbete finns på www.salasparbank.se

För mer information:
Annika Nelson Berg, miljöansvarig, miljöcertifierad revisor Sala Sparbank, 0224-85037, annika.nelson@salasparbank.se
Helen Strandgren, verksamhetsansvarig Personcertifiering SIS, 08-555 523 08, helen.strandgren@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).