Stockholms stad

Miljöavgiftskansliet på plats

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 21:00 CEST

Försöket med miljöavgifter - trängselavgifter - ska enligt planerna inledas i början av 2005. Och nu finns den på plats, arbetsgruppen som ska se till att försöket blir verklighet. Miljöavgiftskansliet utgörs i dag av sex personer och leds av Magnus Carle.

Uppgiften för kansliet är att planera, genomföra och utvärdera försöket. Ett ytterligare ansvarsområde för miljöavgiftskansliet är att kommunicera kring projektet, att se till att fylla kunskapsbehovet hos invånare och näringsliv. Arbetet kommer i alla delar att ske i nära samverkan med berörda aktörer, som till exempel Vägverket, SL, olika förvaltningar inom staden, och även andra aktörer.
Vi har mycket arbete framför oss med en snäv tidplan. Många bitar ska pusslas ihop och varenda människa har en åsikt. Det blir tufft men inte desto mindre är det stimulerande, säger kanslichef Magnus Carle, civilingenjör med lång erfarenhet av trafikfrågor.
Miljöavgiftskansliet är placerat i Stadshuset och tillhör stadsledningskontoret.

De sex personerna i kansliet är:
Magnus Carle, kanslichef
Kåre Ström, ekonomiansvarig och utredare
Dennis Bring, projektledare tekniska system
Joanna Dickinson, projektledare trafikplanering
Kai Honkonen, projektledare information
Gunnel Nauclér, assistent

Ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Carle, kanslichef,
tel 08-508 29 974, 070-47 29 974, e-post: magnus.carle@stadshuset.stockholm.se

Kai Honkonen, informationsansvarig,
tel 08-508 29 965, 070-47 29 965, e-post: kai.honkonen@stadshuset.stockholm.se

Bilder för publicering, bl.a. på Magnus Carle finns att laddas ned på webbplatsen: www.stockholm.se/miljoavgifter

Läs mer på Miljöavgiftskansliets webbplats http://www.stockholm.se/miljoavgifter

Miljöavgiftskansliet, Kai Honkonen, 08-508 29 965