BIL Sweden, bilindustriföreningen

Miljöbilar – en väg till minskat oljeberoende

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 16:01 CET

BIL Swedens seminarium på Miljöteknikmäsan:
Miljöbilar – en väg till minskat oljeberoende

Kan miljöbilar och ny teknik lösa bilismens miljöfrågor och medverka till att bryta oljeberoendet?
Är det nya bränslen, såsom syntetisk diesel, etanol och biogas som är lösningen eller ska ny teknik revolutionera fordonens energieffektivitet? Dessa frågor var några av de ämnen som diskuterades på BIL Swedens seminarium på mässan Miljöteknik 2006 den 22 november i Göteborg.

Temat i diskussionerna var bilbranschens arbete med att minska oljeberoendet i vägtrafiken. Experter resonerade kring förutsättningarna för att få bilar ännu mer energieffektiva än idag.

– Vi ser just nu en utveckling där industrin bygger allt intelligentare motorer som har moderna insprutningstekniker och ventilsystem, något som gör att även en mindre och bränslesnålare bil blir kraftfull, inledde Ulf Roos, teknisk chef BIL Sweden.

Mats Alaküla, professor vid Lunds Tekniska Högskola, beskrev sedan den banbrytande tekniken kring Plug-in hybrider som bygger på att bilarna laddas via vanligt eluttag. Laddningen sker främst nattetid då elnätet har större kapacitet. Framgången, menade Alaküla, kan ligga i att Plug-in hybriderna inte behöver någon ny infrastruktur, utan det är vanliga elkontakter och tankstationer som används.

– Använder man en kombination av el och biobränslen i Plug-in hybridbilar kan man på sikt helt bryta oljeberoendet. Hybridtekniken ger många goda effekter, bland annat genom reduktionen av emissioner och en halvering av bränsleförbrukningen, förklarade Mats Alaküla.

Per Kågeson, forskare och debattör på Nature Associates, hade dock vissa invändningar mot Plug-in tekniken och menade att den leder till att produktionen och importen av el från våra grannländers kolkraftverk kommer att öka då efterfrågan på el ökar. Därmed, konstaterade han, kommer även CO2-utsläppen att bli högre.

– Istället för att - som SJ - felaktigt hävda att tågens elkonsumtion inte påverkar produktionen av kolkraft, är det bättre att inse faktum och öka fokus på att utveckla metoder för slutförvaring av CO2 från bland annat kolkraftverken. I så fall blir Plug-in hybriderna en mycket intressant metod för att dels driva miljöbilsutvecklingen framåt och dels för att lära oss att använda el på ett mer intelligent sätt, hävdade Per Kågeson.

Ett av de alternativa drivmedel som etablerat sig på den svenska marknaden är fordonsgas. I dag finns bara 70 tankställen i Sverige, att jämföra med 4000 för bensin och diesel, något som gör tillgängligheten problematisk. Fordonsgasens fördelar är dock att den är förnyelsebar, ger minskade utsläpp och tystare trafik samt även är billigare än bensin och diesel för konsumenterna.

– Vi har en ambition att kraftigt utöka antalet tankställen i Sverige under de närmaste fyra åren. På Europavägarna samt på de större riksvägarna skall det inte vara mer än 10 mil mellan tankställena och vi vill även ha tankställen i alla kommuner. Sammantaget räknar vi med 400 nya tankställen under de närmaste åren, berättade Michelle Ekman, Svenska Gasföreningen.

Etanolens popularitet som fordonsbränsle fortsätter att öka i hela världen. Det bekräftades av Kenneth Werling från Lantmännen Agroetanol AB. Han berättade vidare att det idag förbrukas ungefär 40 miljarder liter etanol i världen, varav 0,3 miljarder liter i Sverige och att allt tyder på att den svenska produktionen kommer att utökas liksom importen av brasiliansk sockerrörsetanol.

– Det är viktigt att skapa en inhemsk produktion inom både Sverige och EU för att minska behovet av etanolimporten till transportsektorn. Det är dock troligt att vi framöver kommer att ha både importerad och svensk etanol för att täcka behoven på den svenska transportmarknaden, menade Kenneth Werling.

Statens Energimyndighet var också inbjudna till seminariet. De tog bland annat upp forskningen om framställningen av alternativa och miljövänliga bränslen som bedrivs idag. Till exempel beskrevs de pilotanläggningar som framställer syntesgas av biomassa, ett drivmedel med mycket hög energieffektivitet.

– Vi behöver ett paradigmskifte för att minska växthusgaserna, ett tekniksprång där vi börjar använda biomassa istället för olja och gas, sade Ann Segerborg Fick, Statens Energimyndighet.

Som avslutning på seminariet presenterades ett urval av de miljöbilar som bidragit till den enorma försäljningsframgången på den svenska marknaden under de senaste åren. De märken som ställde ut några av sina miljöbilsmodeller på mässan var Toyota, Lexus, Saab, Opel, Volvo, Iveco, Honda, Volkswagen, Citroën och Fiat.


För mer information kontakta Ulf Perbo, vice vd BIL Sweden, tfn 08 701 63 63, 0709 94 63 63.


BIL Sweden är branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen har ca 25 medlemsföretag och bildades 1941. Organisationens medlemmar står för 99% av nybilsförsäljningen i Sverige. BIL Sweden vill förbättra de industriella och kommersiella förutsättningarna för branschen i Sverige.
BIL Sweden, Box 26173 [Karlavägen 14 A] 100 41 Stockholm, tel 08 701 63 60, fax 08 791 23 11, bil@bilsweden.se www.bilsweden.se