Ynnor AB

Miljöbilen dör utan koppling till förmånsvärdet

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 13:02 CEST

Före sommaren kom så förslaget om en ny miljöbilsdefinition. Till slut. Som vi har väntat. Men vad var det egentligen vi fick?

I stället för dagens raka gräns vid koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer, införs en CO2-gräns från och med den 1 januari 2013 som även tar hänsyn till bilens vikt. Regeln utgår ifrån bilars snittvikt i EU på 1 372 kilo. En bil med den vikten får släppa ut max 95 gram, om den inte drivs av alternativt bränsle som gas eller etanol. Då är gränsen 150 gram.

Samtidigt införs en lutande linje som ger tyngre bilar, oftast med högre lastkapacitet, möjlighet att släppa ut mer, men bara cirka 60 procent i förhållande till viktökningen. Bilar som är lättare än snittet måste släppa ut mindre för att klara gränsen.

Regeringens mål är att regeln ska vara så hård att endast omkring 10-15 procent av försäljningen ska klara gränsen. Anledningen är förstås att dagens regel med en 45-procentig andel miljöbilar är för dyr. Skattebortfallet blir för stort.

Det går inte heller ihop med målet om en fossiloberoende fordonspark. För det första finns det ingen fossiloberoende fordonspark. Alla fordon bidrar till utsläpp av fossil koldioxid någon gång i tillverkningsprocessen, och alltid i någon liten mån även i bränsleledet, det gäller även elbilar.

Än är förslaget inte färdigförhandlat i regeringen. Det kan fortfarande komma ändringar.

Landets företag står för hälften nybilsköpen. Dessa blir privatbilar efter 3-4 år och fortsätter därefter att släppa ut koldioxid i ytterligare 15-20 år.

Vilka bilar företagen leasar eller hyr styrs av flera aspekter. För företagen är kostnader, driftsäkerhet, image, miljö och säkerhet, några viktiga skäl.

Även förarnas vilja har stor betydelse (i många fall alldeles för stor). Även här styr ekonomin valet i stor utsträckning, men inte enbart.

Klart är att med tydliga ekonomiska morötter för att välja en bil framför en annan, kommer företag att uppmuntra sådana val och många förare kommer att göra dem. Det har vi redan sett med etanol-, gas- och hybridbilar.

Det allra viktigaste i detta sammanhang är styrning riktad mot förmånsvärdet.

I förslaget från Finansdepartementet finns inga incitament för förmånsbilisterna. Över huvud taget.

Här finns inga incitament för företagen. Alls.

Fordonsskattebefrielsen är värd knappt 3 500 kronor under 36 månader för en 120-gramsdieselbil. Det ska ställas mot totalkostnaden för en tjänstebil under perioden på omkring 270 000 kronor.

Att företagen plötsligt skulle börja köpa etanolbilar igen med högre bränslekostnader än de har vant sig vid med lågförbrukande dieselbilar, kommer inte att hända. Särskilt inte som förslaget är en konstgjord andning under några år. Utsläppsrabatten på biobränslebilarna ska försvinna och regeln bli teknikneutral. Vem vågar då köpa den typen av bilar nu?

Dessutom kan man fråga sig om rabatten är förenlig med EU:s konkurrensregler. I kraven på tillverkarna har EU gått med på max 5 % reduktion när etanolbilens CO2-utsläpp räknas ut, inte 57 procent.

Och varför har gasbilar rabatt? VW Passat klarar redan i dag 120-gramsgränsen på certifieringsgas.

De stora företagen som är trendsättare kommer att titta på hur man gör i resten av Europa. Där gäller ofta 130 gram som maxtak. Då får vi det som ny miljöbilsdefinition för förmånsbilarna. Det betyder i praktiken en höjning när dagens snålare bilar ska bytas in mot nya.

De enda som kommer att följa den föreslagna definitionen slaviskt är den offentliga sektorn där lagstiftningen styr dem och deras underleverantörer som får samma krav i upphandlingar.

Vår levnadsstandard och globala ekonomi äter energi. Det kan vi tycka vad vill om, men så är det. 

Vill man uppmuntra till lägre energiförbrukning och utsläpp från personbilarna, måste det finnas en koppling till bilarnas förmånsvärden.

Annars tappar man styrningen av tjänstebilsmarknaden. Annars kommer miljöbilsdefinitionen att dö. Den 1 januari 2013.

Ronny Svensson
VD, Ynnor AB

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor.

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder