Jusek

Miljöbilspremien är ett dyrt program visar ny studie

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:37 CET

Miljöbilspremien har lett till att fler miljömärkta bilar säljs. Men premieprogrammet är dyrt och inte kostnadseffektivt i jämförelse med andra satsningar såsom utsläppsrätter och trängselskatt. Det är ett av resultaten som uppsatsen ”An analyis of the Swedish green car rebate” har kommit fram till och som i år står som vinnare av Juseks ekonompris.

– Uppsatsen ifrågasätter miljöbilspremien på ett mycket intelligent sätt. Inte bara lyfter den fram och jämför effektiviteten av olika reformer med miljöbilspremien i fokus, uppsatsen diskuterar miljöfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv på ett relevant sätt, säger Louise Adelborg VD på Jusek och medlem i juryn.

Alexandra Lindfors och Martin Roxland från Handelshögskolan i Stockholm skrev sin masteruppsats på institutionen för finansiell ekonomi.

Juryns motivering lyder:

”Den vinnande uppsatsen är ett utmärkt exempel på hur ekonomisk analys kan vara ett verktyg för att finna kostnadseffektiva miljöpolitiska lösningar och därmed i förlängningen också bana väg för en bättre politik. Författarna ställde en aktuell, viktig och politiskt relevant fråga. De kom med ett intressant, övertygande och elegant formulerat svar.”

Det är andra gången Ekonompriset på 30 000 kronor delas ut av Jusek i samarbete med Affärsvärlden och Swedbank.

Bild finns på www.jusek.se/press

Kontakt:
Alexandra Lindfors 070-331 75 05 eller Martin Roxland, 073-507 44 77
Louise Adelborg, VD Jusek 070-665 29 11
Robin Moberg, studentombudsman Jusek 070-450 21 76

Tanken med priset är att belöna en uppsats som är nytänkande och kreativ, till exempel avseende val av metod eller ämne. Syftet är att öka intresset för ekonomistudier på högskolenivå, att höja den akademiska kvaliteten på examensuppsatserna samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom området.

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.