Inrego AB

Miljöbokslut för återanvändning av IT 2011: Minskad klimatpåverkan med 5 400 ton koldioxid

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 08:20 CEST

Datorer i stora lass. Tillsammans med sina kunder förlängde Inrego livet på 119 370 datorer och skärmar under 2011.

Inrego ökade återanvändningen av datorer och skärmar tillsammans med sina kunder under 2011. Miljöbesparingen landade på drygt 5 400 ton koldioxid. Det motsvarar 75 541 bilresor mellan Stockholm och Göteborg eller uppvärmning av 1 840 genomsnittsvillor på årsbasis.

Inrego, som är ledande i Sverige på rekonditionering, dataradering och återanvändning av IT-utrustning, hanterade under 2011 cirka 130 000 datorer, skärmar, skrivare, mobiler med mera på uppdrag av kunder inom både privat och offentlig sektor.  

Återanvändning av IT-utrustning medför betydande miljövinster jämfört med nyköp av datorer eftersom stora energimängder förbrukas vid tillverkningen.

Inregos miljöbokslut 2011 visar att miljöbesparingen för kategorin datorer och skärmar som kunde återanvändas uppgick till 5 413 277 kilo koldioxid*. Totalt gick 119 370 datorer och skärmar vidare till återanvändning 2011, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010. I detta nyckeltal omfattas inte servar, skrivare och övrig utrustning vilket innebär att den faktiska miljöbesparingen är ännu större.

Återanvändningsgraden, det vill säga andelen produkter som går igenom Inregos produktionsanläggning, låg på 91 procent, en siffra som varit stabil de senaste åren. Endast nio procent av enheterna gick sålunda till materialåtervinning.

- Vi är stolta över att kunna minska klimatpåverkan, men de största miljöhjältarna är våra kunder. Vi ser nu en ökad efterfrågan på tjänster kring hållbar IT från både företag och myndigheter, men fortfarande väljer alltför många organisationer att skrota den IT-utrustning som fasas ut. Det handlar om en miljöpåverkan och kapitalförstöring som är helt onödig, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego.

En undersökning bland myndigheter och börsbolag som Inrego genomförde förra året visar att 51 procent av organisationerna skrotar sin IT-utrustning vart tredje eller vart fjärde år, trots att den skulle kunna återanvändas och komma till användning i ytterligare flera år. Förra året gick ungefär 550 000 datorer och skärmar till skroten runtom i Sverige, enligt det nationella insamlingssystemet Elkretsen. Minst hälften hade kunnat återanvändas och besparat miljön från 30 000 ton koldioxid och betingat ett värde på 140 miljoner kronor på andrahandsmarknaden, enligt Inregos uppskattning.  

*Beräkningen baseras på en modell från Technischke Universität, Berlin, 2005, som jämför miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. Utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning, inkluderas i modellen. Analysen visar att en stationär dator som återanvänds i ytterligare tre år genererar en koldioxidbesparing på 109 kilo. Motsvarande siffra för en bärbar dator: 69 kilo, en LCD-skärm: 41 kilo.  

För mer information:
Jonas Karlsson, VD, Inrego, mobil: 0708-660 208, e-post: jonas.karlsson@inrego.se
Erik Pettersson, miljöchef, Inrego, mobil: 0701-507258, e-post: erik.pettersson@inrego.se

Inrego hjälper stora organisationer med IT-skiften över hela Europa, där vi sköter allt från installation av ny utrustning till hämtning, dataradering och vidareförsäljning av den gamla. Inrego grundades 1995 och omsätter idag ca 120 mkr med ca 60 anställda. Inrego är certifierat genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001, informationssäkerhet: ISO 27001 samt arbetsmiljö: OHSAS 18001. Inrego har fått utmärkelserna ”Årets Superföretag” 2007, 2008 och 2009 av Veckans Affärer och är utnämnt till Gasell-företag 2008 och 2009 av Dagens Industri samt stod som vinnare av ”Swedbanks Hållbarhetspris” 2010. Läs mer på www.inrego.com.