Miljöpartiet Stockholms stad

Miljöborgarrådet om klimatavtalet: Nu behöver Stockholm och Sverige visa vägen

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2015 21:29 CET

Världens länder har slutit ett nytt klimatavtal. Frågorna om konkreta och tidssatta utsläppsmål, som innan COP21 lyftes fram som en stötesten, har visat sig svåra att lösa på ett bra sätt. När det gäller temperaturmålet så fastslår avtalet att det ska vara "klart under" 2 grader med den uttalade ambitionen att sikta på 1.5 grader. Positivt i sammanhanget är att ländernas resultat ska följas upp vart femte år. Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad hade velat se ett mer ambitiöst klimatavtal och menar att Stockholm måste kliva fram för att visa upp skarpa och långtgående resultat tills det blir dags för länderna att granska sina klimatåtaganden vid det första uppföljningstillfället.

– Det är väldigt glädjande att vi äntligen har fått ett globalt klimatavtal. Förhandlarna har haft en tuff uppgift och lyckats bättre än vad man på förhand trott. Samtidigt hade vi behövt ett skarpare skrivet avtal med konkreta och tidsatta utsläppsmål. I Stockholm har vi möjligheten att föregå som ett föredöme. Världen behöver fler konkreta exempel som visar hur vi och andra städer eller länder kan minska klimatutsläppen på ett effektivt sätt, detta samtidigt som fler jobb skapas och stadsmiljöerna förbättras, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad har sänkt sina klimatutsläpp med 47 procent sedan 1990. Trots detta måste utsläppen fortsätta minska för att Stockholms klimatpåverkan ska bli långsiktigt hållbar. Staden har därför inrättat en central klimatfunktion som ansvarar för genomförandet av stadens klimatpolitik och fattat beslut om att Stockholms stad ska vara fossilbränslefritt senast år 2040.

– Världens städer står för cirka 70 procent av alla klimatutsläpp. Stockholms stad har här en viktig roll att spela när det kommer till att minska våra utsläpp och visa andra städer att det går om man sätter upp ambitiösa mål. Samtidigt är det inte en enkel uppgift. Vi ska till exempel samla in 70 procent av matavfallet till 2020 och vår ambition är att stänga kolkraftvärmeverket i Värtahamnen så snabbt det är möjligt. Det är inte helt lätta uppgifter men samtidigt mål som vi bestämt att Stockholm måste nå. Vill man så går det, säger Katarina Luhr (MP).

Stockholm har nyligen blivit utsedd till en av 10 städer som når målen i det globala samarbetet Compact of Mayors. Genom att knyta nya samarbeten med andra städer och utbyta idéer och innovationer kan hastigheten i klimatomställningen öka.

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad