Miljödepartementet

Miljöbrott ska lättare kunna bestraffas

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 12:01 CET

Det ska räcka med att det uppstår en risk för miljöskada för att miljöbrott ska kunna utdömas. Detta och en rad andra förändringar föreslås i syfte att göra miljölagstiftningen tydligare och mer effektiv.Propositionen "Miljöbalkens sanktionssystem" överlämnades igår till riksdagen. Lagförslaget som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet nu lägger innebär en betydande uppstramning av sanktionssystemet och en effektivisering av miljöbalkens straffbestämmelser.

- Det viktigaste i detta förslag är att vi nu bättre kan komma åt och döma för de allvarligaste miljöbrotten. Samtidigt ska även oaktsamhet kunna utgöra grovt miljöbrott. Det är mycket viktigt för tilltron till miljöpolitiken, säger miljöminister Lena Sommestad.

Enligt nuvarande lagstiftning har reglerna tillämpats så att det krävs bevis för att ett farligt utsläpp till miljön verkligen har lett till förorening, för att den åtalade ska ställas till ansvar. Förslaget reparerar den otydlighet i lagstiftningen som lett till att man tidigare har behövt visa att ett utsläpp faktiskt har medfört en skadlig förorening.

- Lagförslaget innebär att miljölagstiftningen förtydligas. Det kommer att underlätta för miljöåklagare och domstolar att döma till ansvar för miljöbrott, säger Åsa Domeij, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Lagförslaget är ett led i arbetet med att göra miljölagstiftningen tydligare, mer effektiv och enklare att tillämpa.

- Till skillnad från dagens lagstiftning, renodlas nu sanktionssystemet så att de allvarligaste överträdelserna omfattas av straffansvar medan de mindre allvarliga hänförs till andra sanktioner och medel för efterlevnad. På detta sätt kan även dubbelbestraffning undvikas, säger miljöminister Lena Sommestad.

- Det är viktigt att kontinuerligt se över miljölagstiftningen så att den fungerar effektivt. Det här förslaget innebär en tydlig skärpning och förbättring av miljöbalken som vi är nöjda med, säger Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Karin Kressner
Politiskt sakkunnig (mp)
08-405 13 35
070-393 93 55

Anna Havula
Politiskt sakkunnig (v)
08-786 54 29
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60654)