Svenskt Marintekniskt Forum

Miljödeklaration för fritidsbåtar

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2012 18:45 CET

I dagarna lanseras en miljödeklaration för fritidsbåtar som ska underlätta för konsumenterna att se hur stor miljöpåverkan olika fritidsbåtar har.

– Det handlar om att få alla att prata samma språk, säger projektledaren Jacqueline Widström på Svenskt Marintekniskt Forum..

 

Systemet är framtaget av Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med 8 företag verksamma i den svenska båtbranschen. Det består av en femgradig skala där grönt eller ”bästa val” är bäst och rött eller ”oacceptabelt” är sämst. Systemet omfattar tre områden; omvärldsfrågor, drift och tillverkning. Alla områden kartläggs och allt från materialval till bränsleförbrukning graderas på skalan.

 

Om man ska köpa en ny båt så kan man jämföra de båtar man funderar på med hjälp av det här systemet, säger Jacqueline Widström. Till exempel kan man titta på hur båtens bränsleförbrukning påverkar miljön.

 

När miljödeklarationen lanseras kommer systemet att öppnas för kunder. Även om systemet just nu främst riktar sig till de som ska köpa en ny båt så är tanken att på sikt ska även de som har en äldre båt kunna få användning av systemet. Då ska det vara möjligt att skriva in data om sin egen båt för att se hur stor miljöpåverkan den har och var det kan finnas möjligheter till förbättringar. Man ska även kunna jämföra sin båt med andra båtar.

 

Jacqueline Widström ser även ytterligare ett användningsområde. På ännu längre sikt kan systemet användas för att underlätta återvinning av båtar när det är dags att skrota dem.

Om man kan se vilka komponenter som finns i båten, vilken sorts plast och lim som har använts till exempel, så är det lättare att återvinna delarna, säger hon.

 

Intresset från branschen har varit stort och de producenter som har deltagit i utformningen av systemet har sett det som en möjlighet.

 

Jag tycker att det är jättekul att man får igång en diskussion och börjar jämföra. Alla producenter som har varit med tycker att det här är en möjlighet att prata med kunderna på ett gemensamt sätt, säger Jacqueline Widström.

Hon menar att det nu är dags för båtbranschen att ta sitt miljöansvar och komma ikapp andra branscher. Det här gör att det blir ett tryck på hela branschen.

Förhoppningen är också att det leder till att båtägare får ett större miljötänk i allt de gör.

Bara genom att ta upp det här kommer folk att fundera mer. Det sipprar ju neråt och jag tror att det är det viktigaste, säger hon.

 

Kontakta projektledare Jacqueline Widström för mer information: 0706 - 61 99 31

Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin.

Målsättningen är att skapa ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar. Forumet riktar sig till handelstonnage- offshore och fritidsbåtssektorn.