Valdemarsviks kommun

Miljödomstolen ger klartecken för sanering av Valdemarsviken

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 15:54 CET

På fredagen kom Miljödomstolens beslut där man godkänner att Valdemarsviken muddras och att muddermassorna läggs som en landfyllnad vid Grännäsviken. Arbetet med att få till stånd en sanering av Valdemarsviken har pågått ända sedan 2002. En ansökan om att sanera gavs in till miljödomstolen i juni 2008 och i november 2009 hölls huvudförhandling.

- Vid en första genomgång av miljödomen ser det ut som att villkoren inte förändrats nämnvärt i förhållande till vad som framkom i samband med huvudförhandlingen, säger Thomas Örnberg, teknisk chef i Valdemarsviks kommun.

Miljödomstolen framhåller också i domen att sökanden gjort en mycket omfattande och väl genomarbetad utredning.

Nästa steg i projektet blir att upphandla entreprenaden och om allt går enligt planerna kan saneringen starta under våren 2011.

- Det är nu det börjar. Det känns fantastiskt att vi nu är så nära målet. Både Länsstyrelsen och kommunen har lagt ner ett omfattande arbete under många år. Valdemarsviken är den största enskilda föroreningskällan av krom till Östersjön. Nu tar vi ännu ett steg mot ett renare Östersjön, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen.
./.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Örnberg, Valdemarsviks kommun: 0123-191 74,070-667 31 20
Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen: 013-19 63 53, 070-658 02 86