Banverket

Miljödomstolen ger tillstånd för Citybanan

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:43 CET

Banverket får tillstånd enligt miljöbalken att bygga Citybanan i Söderström i centrala Stockholm, vilket idag meddelas i dom från Stockholms tingsrätt, miljödomstolen.

Miljödomstolen har tagit ställning till om det omfattande bygget kan genomföras utifrån de metoder som Banverket vill använda. Domstolen har bedömt att bygget är förenligt med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

- Vi är glada för att få rättsligt stöd för Banverkets bedömning av de arbeten som ska genomföras i Söderström, säger Kjell-Åke Averstad, chef Banverket Östra banregionen. Detta är ett viktigt steg framåt för det efterlängtade projektet.

Dagens dom är den första av sammanlagt åtta miljödomsansökningar som berör bygget av Citybanan. Ansökningarna rör bland annat bortledande av grundvatten från de arbets- och spårtunnlar som ska byggas.

Planeringsarbetet fortskrider
De tre samarbetsparterna Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad befinner sig nu i ett intensivt skede för att formulera ett gemensamt genomförandeavtal för Citybanan. Järnvägsplan och detaljplan ska ställas ut sommaren 2006.

Citybanan är en ny tvåspårig järnväg i en tunnel som sträcker sig under Stockholms innerstad, från pendeltågsstationen Stockholms södra till Tomteboda.