Sveriges Byggindustrier

Miljöeffektiva byggtransporter

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:36 CEST

Nu inleder Sveriges Byggindustrier (BI) ett projekt för att höja kunskapsnivån och utveckla samarbetet mellan olika aktörer inom bygg- och transportsektorn. Målet är att skapa miljöeffektiva byggtransporter.

Projektet, som finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), löper över ett år från och med juni 2009. Under den här tiden ska en arbetsgrupp med deltagare från alla berörda parter kartlägga byggtransporternas miljöpåverkan och ta fram förslag på förbättringsåtgärder.

- Idag saknas tillförlitliga siffror men uppskattningsvis står byggtransporterna för fyra procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det motsvarar två miljoner ton, berättar Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier.

En av arbetsgruppens uppgifter blir att hitta och lyfta fram goda exempel. Ett sådant är JM:s tillfälliga logistikcentrum på Värmdö där överblivet material från pågående byggprojekt mellanlagras och sorteras för att sedan användas i andra närbelägna projekt.

- Tillfälliga logistikcentrum som det på Värmdö är ett utmärkt sätt att minska transporterna, anser Johan Skoglund, vd på JM.

- Vi måste ställa högre krav på oss själva och samverka bättre för att hitta ekonomi- och miljömässiga lösningar på transportfrågan, säger Danielle Freilich. Några viktiga målsättningar med det här projektet är att öka kunskapsnivån och erfarenhetsutbytet mellan olika branscher.

För mer info kontakta:

Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier, 0708-69 85 10

Se webb-inslag från seminariet i Almedalen: Byggindustrin siktar mot stjärnorna med klimatsmarta transporter! Luftskeppens återkomst?
Se även tidigare pressmeddelande 2009-06-29: Luftskeppens återkomst


Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org