RISE Research Institutes of Sweden AB

Miljöeffektiva produkter av trä

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 09:25 CEST

Forskningsinstituten Swerea IVF och SP driver från och med 2013 gemensamt kompetenscentret EcoBuild.

Sedan 2013 driver Swerea IVF och SP gemensamt EcoBuild, ett kompetenscentrum för eko-effektiva och innovativa träbaserade material. Förutom samverkan med KTH och andra universitet samt flera andra forskningsinstitut, både nationellt och internationellt, finns redan ett 20-tal industriföretag som medlemmar. Alla med ett stort intresse kring eko-effektiva och innovativa träbaserade material!

– EcoBuild erbjuder nya spännande möjligheter för Akzo Nobel att utveckla hållbara produkter. Tillgång till multidisciplinär kompetens och samverkan stimulerar innovation! säger Ulf Odda, inköpsansvarig för hartser i Europa.

– EcoBuild samlar olika branscher och intressenter till en gemensam agenda, i kombination med SPs och Swerea IVFs traditionella kompetenser stödjer centret industrin och ger hävstångseffekt i att hitta nya potenta ved- och biobaserade produkter, säger Lars Wiklund, ansvarig för koordinering av extern FoU vid Holmen AB.

Bakgrunden till EcoBuild är skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling samt ökad efterfrågan på nya biobaserade material och produkter. Syftet med centret är bland annat att utveckla innovativa och eko-effektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träbaserade produkter.

Förutom att vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling är EcoBuild en uthållig mötesplats för högskolor, universitet och industri. Centrets aktiviteter är strukturerade i fem tekniska områden: Biobaserade bindemedel & ytbehandlingar, Biokompositer, Modifierat trä & träfibrer, Biobaserade textilfibrer & tekniska textilier samt Beständighet & Eko-effektivitet.

Sedan EcoBuilds start har ett stort antal nya produkter utvecklats och kommit ut på marknaden via partnerföretagens försorg.

Kontakt:
Marielle Henriksson, SP Trä (Centrumchef),
marielle.henriksson@sp.se,
010-516 62 58

Jonas Aspling, Swerea IVF (Bitr Centrumchef),
jonas.aspling@swerea.se,
031-706 63 29

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se