Föreningen Rädda Höggarn

Miljöfarlig oljeverksamhet mitt i Stockholms inlopp - kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 00:24 CEST

Länsstyrelsen fick den 30/6 2008 ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på ön Stora Höggarn mellan Lidingö och Nacka i Stockholms skärgårdsinlopp. Oljetankers med uppåt 276.000 ton dieselolja, hundratals miljoner liter bränsle, är tänkt ska färdas genom hela vår känsliga skärgård in till ön St.Höggarn. Efter mellanlagring sker nya riskfyllda färder till t.ex. Värtan eller Bergs oljedepå.

Att man i början på förra seklet, 1904, byggde oljecisterner på denna vackra ö kan man kanske förstå mot bakgrund av den tidens obefintliga miljömedvetande. Någon oljeverksamhet har inte bedrivits på ön sedan oljebolagen lämnade för länge sedan. Ändå är Stora Höggarn fortfarande mycket svårt förorenad och anläggningen givetvis gammal och undermålig, vilket medförde att länsstyrelsen drog in tillståndet för miljöfarlig verksamhet. Det känns overkligt att det nu på 2000-talet finns själar som starkt verkar för miljöfarliga industrianläggningar mitt i en unik riksintressant skärgårdsmiljö, i Stockholms vackra inlopp mellan skyddade naturreservat och kulturhistoriska bygder - på en liten ö mellan Lidingö och Nacka.. Men det är faktiskt verklighet!

För mer information besök http://www.kummelnas.se/hoggarn/