AnalyCen Nordic AB

Miljögift i naturen kan trigga manligt könshormon hos människa

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:28 CET

Det är sedan länge känt att många miljögifter kan verka som kvinnligt könshormon, östrogen, och därmed verka feminiserande på ett oönskat sätt. I naturen har man också även sett att olika djur kan få manliga drag i samband med okända utsläpp.

I en studie utförd vid Örebro Universitet har ett forskarlag upptäckt ett bromerat flamskyddsmedel som har maskulin verkan på människoceller. Substansen är mycket aktiv och det krävs endast doser som är cirka 10 gånger högre än det kroppsegna hormonet, testosteron, för att ge effekt.

- Det nu identifierade flamskyddsmedlet visar för första gången på ett specifikt miljögift som kan ge manliga egenskaper. Om människor utsätts för substansen så kan den ge effekter som leder till att både kvinnor och män får mer manliga drag, säger Per Ivarsson, forsknings- och utvecklingschef på Lantmännen Analycen.

Den aktuella studien kommer att publiceras i den internationella tidskriften Journal of Medicinal Chemistry. Fortsatta studier pågår med att utreda vilka andra organismer, förutom människa, som kan påverkas av det bromerade flamskyddsmedlet och om det existerar fler miljögifter med liknande egenskaper.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Örebro Universitet, Lantmännen Analycen AB och Pelagia AB och finansieras via KK-stiftelsen. Målet med samarbetet är att utveckla nya känsliga metoder för identifiering av hormonstörande miljögifter.

- Lantmännen AnalyCen ser genom detta projekt möjligheter till många nya analysmetoder för att analysera kemiska miljöstörande ämnen i vatten, jord och luft. Studien som har gjorts vid Örebro Universitet öppnar möjligheter för tekniker där vi mäter effekten av miljöföroreningar snarare än miljöföroreningarna själva. I framtiden kommer våra kunder att erbjudas en rad analystjänster som mäter olika typer av hormonell effekt hos exempelvis ett avloppsvatten säger Per Ivarsson.


För frågor kontakta gärna:

Per Ivarsson
E-post: per.ivarsson@lantmannen.com
Telefon: 0510-887 44
Mobil: 073-58 17 084