Fortum Sverige AB

Miljöhänsyn i fokus när Fortum vill modernisera kraftverket och dammen vid Edeforsen i Ljusnan

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:12 CET

Nuvarande kraftverk är nära hundra år gammalt. I arbetet med att ta fram ett förslag på hur anläggningen kan moderniseras så att både en förbättrad miljö och ökad produktion av klimatneutral el kan nås har flera intressenter deltagit i ett mycket tidigt skede. Förslaget presenterades för länsstyrelsen i Gävleborg i dag onsdag 23 november.

-Jag har varit med och diskuterat en ombyggnad av Edeforsen under lång tid, men på det sätt vi arbetar denna gång är nytt och hittills är det bara goda erfarenheter,
säger Hans Rohlin, Fortums ägarrepresentant.

Vattenkraften ger oss i Norden en unik tillgång till klimatneutral elproduktion, men den har en påverkan på den lokala miljön. Förslaget rörande Edeforsen visar att om det finns rimliga förutsättningar så är det möjligt att kombinera en ökad produktion med förbättrad lokalmiljö. Området gränsar till ett Natura 2000-område och ingår i ett område av Ljusnan som har ett starkt skydd för kraftutbyggnad.

-Förslaget är i flera delar ett direkt resultat av de dialoger vi haft hittills. Presentationen och samrådet med länsstyrelsen i Gävleborg är nästa steg i tillståndsprocessen. Därefter är det en träff för allmänheten den 5 december i Säljesta bygdegård, berättar Hans Rohlin.

Förslaget innebär att produktionen ökar från dagens 3 till 23 GWh samtidigt som flödena i den delen av älvfåran där vattnet även fortsatt kommer att rinna fritt kan anpassas till de naturlika säsongsvariationer som en outbyggd älv har. Tillsammans med åtgärder för att skapa lek- och uppväxtområden för fisk och anpassning av dammen för fiskvandring blir miljöförbättringarna gentemot idag påtagliga.

-Vi har naturligtvis en förhoppning om att vi kan få nödvändiga miljödomar och tillstånd, men är även glada för att vi så här tidigt i arbetet med Edeforsen har haft en mycket positiv och konstruktiv dialog med viktiga intressenter som ex Sportfiskarna och Älvräddarna, avslutar Hans Rohlin.

För mer information
Hans Rohlin, Fortums ägarrepresentant, 070 56 76  377

Carola Hjerthén, t f presschef Fortum, 070 641 55 27

Om Fortums miljöfond: Fortums miljöfond finansieras genom avsättningar från varje såld kilowattimme el märkt med Bra miljöval. Fondens syfte är att stödja projekt som bidrar till biologisk mångfald och hållbar energiproduktion. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och reviderar dem årligen. Läs mer om Fortums miljöfond på www.fortum.se/naturen

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com