Sundsvalls kommun

Miljökontoret förbättrar sin service med e-tjänst och servicegaranti

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:07 CEST

Nu blir det ännu enklare att registrera livsmedelsanläggning. En helt ny e-tjänst har lanserats på sundsvall.se. Som kund behöver man inte längre skriva ut blankett, signera den på papper och skicka in den till oss. Dessutom inför miljökontoret en servicegaranti om första kontrollbesök.

E-tjänst som förenklar för alla

Tidigare har den som velat registrera en livsmedelhandläggning varit tvungen att skriva ut blanketten för signering, alternativt fått den skickad till sig, och signera den i pappersformat för att sedan skicka den till miljönämnden. Blanketten kommer fortsatt att finnas kvar för utskrift för de som inte har möjlighet att använda e-tjänsten men nu finns, som sagt, e-tjänsten som kan användas både på dator och på läsplatta.

- Det här underlättar hanteringen både för den som vill registrera en anläggning och för oss som ska hantera registreringen. E-tjänsten går ju att fylla i närsomhelst under dygnet och det behövs inte kuvert eller porto. Det skyndar på hanteringen samt att tjänsten är styrande på så sätt att du inte kan gå vidare i registreringen om obligatoriska uppgifter saknas. Då minskas även risken för att vi måste skicka tillbaka registreringen för komplettering vilket tar ytterligare tid, säger Andreaz Strömgren, förvaltningsdirektör miljökontoret.

E-legitimation krävs 

Den som vill använda e-tjänsten behöver e-legitimation. Den som inte har det kan självklart fortfarande använda den blankett som använts tidigare. Det går även bra att ta kontakt med livsmedelsinspektörerna på miljökontoret om man har frågor om registreringen av livsmedelsanläggning.

Servicegaranti 

Miljönämnden fattade beslut om att införa en servicegaranti för första kontrollbesök efter registrering av livsmedelsanläggning i mars 2014. Miljökontoret förbättrar på så sätt sin service ytterligare .

Miljökontoret lovar att:

  • efter att anmälan kommit in får sökande inom 14 dagar en bekräftelse om att livsmedelsanläggningen registrerats
  • sökande får ett första kontrollbesök inom två månader efter det startdatum sökande angett
  • sökande möter kunnig och engagerad personal som är behjälplig med kunskap om lagstiftningens mål, både innan och efter registrering

Om miljökontoret inte håller vad de lovar ska sökande få ett besked om när miljökontoret kommer att utföra sitt första kontrollbesök. De får även besked om orsaken till förseningen. Miljökontoret ersätter även sökande med ett belopp som motsvarar avgiften för registrering.

För att servicegarantin ska gälla krävs det att sökande skickar en komplett anmälan senast 14 dagar innan start av livsmedelsanläggningen. För att servicegarantin ska gälla måste även ett startdatum anges.

Information finns även på: www.sundsvall.se/livsmedelsverksamhet

Kontakt:

Andreaz Strömgren
förvaltningsdirektör miljökontoret
Tfn: 060-19 25 74, 073-274 31 79