Miljöstyrningsrådet

Miljökrav för medicinteknik på remiss

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 14:29 CEST

Nästa vecka finns nya förslag till miljökrav, som kan användas vid upphandling av medicinteknisk utrustning, ute på remiss. Kraven, som är de första i sitt slag i världen, har tagits fram av en svensk respektive EU-baserad expertgrupp på uppdrag av EU-kommissionen. Miljöstyrningsrådet leder arbetet som pågår mellan 2011 och 2013.

Kraven utgår från de miljöaspekter som har störst påverkan och därför är energikrav vid användningsfasen i fokus. Andra viktiga hållbarhetsaspekter är material, design, kemikalier och sociala aspekter.

Fram till 14 september 2012 ges tillfälle att lämna synpunkter som ska hanteras på nästa arbetsgruppsmöte i Bryssel i november. Först i oktober 2013 förväntas miljökraven vara godkända och klara för användning eftersom arbetet följer EU:s process för att ta fram kriterier. I detta ingår att de olika direktoraten inom EU ska godkänna de nya miljökraven.

I projektet ingår ett 20-tal produktgrupper inom medicinteknisk utrustning. Många intressenter har engagerat sig i projektet både på Sverige- och EU-nivå. 

”Det har hjälpt oss mycket att så många experter har bidragit med värdefull information eftersom medicinteknik är ett område som saknar miljöstandarder. En av de största utmaningarna i projektet har varit att säkerställa att miljökraven inte riskerar patientsäkerheten”, säger Natalie Tordnell, projektledare för arbetet med att ta fram miljökrav för medicinteknisk utrustning. 

Kriterierna kommer framför allt att användas inom offentlig upphandling både i Sverige och i resten av EU.

”I vissa landsting pågår just nu energiinventeringar för att minska energianvändningen. Dessa krav kommer att hjälpa landstingen att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan”, säger Maria Azzopardi, som också är projektledare för projektet.

Läs mer om miljökrav för medicinteknik

För mer information, kontakta Maria Azzopardi, projektledare, tfn 0705096696 eller Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig upphandling på Miljöstyrningsrådet, tfn 0706665237.