Miljöstyrningsrådet

Miljökriterier från EU otillräckliga

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:59 CEST

EU-kommissionen har utarbetat förslag till miljökriterier som ska användas generellt på EU-nivå. Miljöstyrningsrådet har analyserat de föreslagna kriterierna och konstaterar att befintliga svenska kriterier i många fall är bättre formulerade och att de omfattar ett bredare spektrum av varor och tjänster.

EU:s förslag till miljökriterier för offentlig upphandling har ett större konsumentfokus än de befintliga kriterierna i Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg. De har också en större koppling till den traditionella miljömärkningen. Miljöstyrningsrådets bedömning är att befintliga svenska kriterier är mer välformulerade och att de är bättre anpassade till den professionella offentliga upphandlingen. De svenska miljökriteriernamed bakgrunds- och användarinformationär också utformade för att ge såväl upphandlare som leverantörer praktisk vägledning som underlättar att upphandla inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg ger förslag på verifikat och bevismedelsom kan användas utan att tumma på viktiga krav så som transparens och tydlighet. Miljöstyrningsrådet har en noga utarbetad arbetsmetod som innebär att de miljökriterier som antas har en bred förankring på marknaden. De är också anpassade till de praktiska förutsättningar som en offentlig upphandlare har. Detta saknar vissa av de avEU föreslagna kriterierna.

Miljöstyrningsrådet har granskat och analyserat skillnaderna mellan befintliga svenska upphandlingskriterier och de förslag till miljökriterier för motsvarande produktgrupper som utarbetats av EU. Miljöstyrningsrådet konstaterar att EU-kriterierna måste anpassas till svenska förhållanden.För de flesta av de tio områden som finns med i EU:s förstauppsättning miljökriterierfinns sedan tidigare svenska kriterier utarbetade och publicerade.

EU har tagit fram ytterligare en omgång miljökriterier. Dessa är för närvarande på konsultation. Miljöstyrningsrådet har granskat även dessa och gjort samma bedömning. Baserat på den granskning och analys som gjorts av EU:s förslag till miljökriterier har Miljöstyrningsrådet utarbetat en plan för hur EU-kriterierna successivt kan inlemmas i den svenska handlingsplanen för miljöanpassad offentlig upphandling.