Notisum AB

Miljölagar i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:58 CEST

I mitten av september lanserar Notisum Internettjänsten Envitool, som hjälper svenska och kinesiska företag att bevaka och förstå miljöregler i Kina.

”Vi erbjuder en tjänst som hjälper företag i Kina att bevaka och förstå den kinesiska miljölagstiftningen. Envitool innehåller ett omfattande register över regelverket, med begripliga kommentarer på kinesiska och engelska. De två språken gör att fler i organisationen kan ta del av informationen.”, säger Notisums VD Bosse Falgard.

Det finns över 50.000 företag i Kina som är ISO 14001-certifierade, att jämföras med ca 5.000 certifierade organisationer i Sverige. Antalet växer snabbt. I den internationellt enhetliga standarden finns särskilda krav på att miljöledningssystemet ska ha en aktuell förteckning över de regler som gäller för den egna verksamheten. Dessutom finns krav på att löpande bevaka ändringar i regelverket.

”Många företag söker sig nu till Kina. Från nationella och regionala myndigheter ställs det samtidigt allt högre miljökrav. Med Envitool får certifierade organisationer ett effektivt stöd att uppfylla standardens krav. Tjänsten är väl utprovad i sin svenska motsvarighet Rättsnätet+ Miljö.” avslutar Miao Huang, projektledare och ansvarig för Envitool i Kina.

För ytterligare information, kontakta

Bosse Falgard VD Notisum AB

bf@notisum.se

08-622 14 42

Miao Huang Business development manager Envitool

mh@notisum.se

08-622 14 45

Notisum AB är ett svenskt informationsförlag med lagbevakning som specialitet. Notisum tillhandahåller sedan 1996 även en publik lagbok via Internet (www.notisum.se), med över 10.000 unika besökare per dag. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Rättsnätet eftersom de kan lita på att sidorna är uppdaterade och att länkarna är beständiga över tiden.