Sveriges Kommuner och Landsting

Miljömål får ökat genomslag

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 10:50 CEST

Miljömålen får ökat genomslag i kommunerna. Nio av tio menar att miljömålen har resulterat i konkreta åtgärder, visar en ny rapport från SKL. Samtidigt efterlyser kommunerna bättre stöd från staten.

Enligt den undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort blir riksdagens 16 nationella miljömål ett viktigare verktyg i kommunernas arbete för hållbar utveckling. Nästan 80 procent av kommunerna har antagit egna mål eller ställt sig bakom nationella eller regionala mål och ytterligare 15 procent är på gång att ta fram mål. Motsvarande siffror för 2006 var knappt 45 procent med mål och 40 procent på gång.

– Detta är en positiv utveckling som visar på ett växande engagemang. Allt fler kommuner inser att miljöfrågor är globala, medan åtgärderna har en lokal dimension. Det gäller inte minst den globala uppvärmningen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Studien visar även att ansvaret för miljömålsarbetet i allt större utsträckning ligger på kommunstyrelsen (73 procent jämfört med 67 procent 2006).

– Det visar att miljöfrågorna är strategiskt intressanta och att de har en stark koppling till den kommunala planerings- och beslutsprocessen, säger Anders Knape.

– Samtidigt vill kommunerna  att staten gör en satsning för att underlätta arbetet på lokal nivå. Vi ser behov av att staten utvecklar stödet till kommunernas miljöarbete. Utifrån vår undersökning lämnar vi därför sex förbättringsförslag.

SKL:s förbättringsförslag:

  • Förbättra dialogen mellan staten och den lokala och regionala nivån.
  • Stärk samarbetet och öka samordningen inom staten.
  • Utveckla länsstyrelsernas roll och ansvar.
  • Öka fokus på åtgärder och verktyg för att nå miljömålen.
  • Tillför nya resurser.
  • Stöd kommunernas arbete med att utveckla lokala miljömål.

FAKTA

  • I studien genomförde SKL en enkätundersökning under perioden maj till och med augusti 2011. Av Sveriges 290 kommuner svarade 240 (82 procent). Förbundet genomförde även djupintervjuer under perioden oktober 2011 till mars 2012.
  • De 16 nationella miljökvalitetsmålen, som riksdagen fattat beslut om, syftar till att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Begränsad klimatpåverkan, frisk luft och giftfri miljö är tre exempel på miljömålen.

Ladda ner eller beställ rapporten: "Lokala miljömål och nationellt stöd" från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med miljö och hälsoskydd

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Kerstin Blom Bokliden, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 60
070-606 41 93
kerstin.blom.bokliden@skl.se

Andreas Hagnell, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 66
andreas.hagnell@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l