Länsstyrelsen i Gotlands län

Miljömålen går de att uppfylla? - ja, vi är en bit på väg!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 17:00 CET

Presskonferens 21 november 2006 kl 10.00, landshövdingens tjänsterum, Strandgatan 1.

De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och de gotländska delmålen togs av länsstyrelsens styrelse 2004. Nu har vi för första gången bedömt läget för de gotländska miljömålen och vi kan konstatera att vi har nått en bit. De flesta av miljömålen skall vara uppnådda 2010 men kommer vi att klara det?

På presskonferensen kommer vi att presenterar resultatet och den framtagna skriften som redovisar läget för miljön på Gotland.

I skriften redovisar vi hur långt vi har kommit idag och gör en bedömning mål för mål om möjligheten att nå de 15 gotländska miljömålen. Vid presskonferensen kommer vi att göra en djupare presentation av de mål som påverkar vårt klimat och målen som påverkar vårt vatten, två angelägna och aktuella områden, inte minst för Gotland.
Medverkande:

Marianne Samuelsson, landshövding
Emilie Vejlens, samordnare av miljömålsuppföljning
Maria Breineder, kontaktperson för Begränsad klimatpåverkan
Peter Landergren, Länssamordnare vattenförvaltning samt kontaktperson för Levande sjöar och vattendrag
Lars Bäckman, informatör

Välkomna!

Marianne Samuelsson
Landshövding

Emilie Vejlens
Samordnare miljömålsuppföljning