Centerpartiet

Miljömålsberedning eniga om ett preciserat och utvecklat mål för klimatarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 06:15 CET

Idag presenterar en enig Miljömålsberedning ett preciserat och utvecklat mål för Sveriges långsiktiga klimatarbete.

- Jag är mycket glad att även S, MP och V nu sluter upp kring den vision som beslutades i och med Alliansen energi- och klimatöverenskommelse säger Rickard Nordin, ledamot av Miljömålsberedningen.

Alliansens klimat- och energiöverenskommelse, som förhandlades fram när Centerpartiet ansvarade för dessa områden i regeringen, har gett Sverige minskade klimatutsläpp och ökande andel förnybar energi. Att sju partier nu är överens om att föreslå att målet nu tidigareläggs och preciseras och att vi ska uppnå ett Sverige utan nettoutsläpp av klimatgaser till 2045 är också mycket positivt.

- Centerpartiets stämma i Falun satte Sveriges mest ambitiösa klimatmål. Att vi fått med oss andra partierna på att skärpa målet är viktigt och en stor framgång för oss, säger Rickard Nordin

- Vi sätter nu världens tuffaste klimatmål och det är till stor del Centerpartiets förtjänst att målen blivit så ambitiösa, fortsätter Rickard Nordin.

Miljömålsberedningen föreslår också ett tydligare ramverk för uppföljning och rapportering av Sveriges klimatarbete. Arbetet i Miljömålsberedningen fortsätter nu och i ett andra delbetänkande ska frågan om åtgärder för att nå målen behandlas.

- Nu är vi överens om vart vi ska, men att nå dit kräver självklart mer och effektiva åtgärder, säger Rickard Nordin. Nyckeln är att förena en ekonomisk tillväxt och fler jobb med minskade klimatutsläpp.

I nästa betänkande behöver konkreta åtgärder och styrmedel för att nå målen tas fram. Centerpartiet kommer fortsätta driva på för grön skatteväxling och att de gröna näringarna och den biobaserade ekonomins konkurrenskraft stärks.

- Då krävs också en mer närodlad politik, inte systemkramande eller förbudsivrande. Den kraft som finns hos företag, människor och lokalt behöver ges större utrymme och mer makt flyttas närmare de som berörs. Det är bara om vi skapar förutsättningar för alla att bidra som vi kan nå dessa ambitiösa mål, här har regeringen mycket kvar att bevisa, avslutar Rickard Nordin.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.