Fatburen

Miljömärkning Sverige hyr 938 kvm kontorsyta i Fatburen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:00 CET

Crown Nordic Management och Jones Lang LaSalle hyr ut 938 kvm kontor i Fatburen till Miljömärkning Sverige AB, företaget med det övergripande ansvaret för miljömärkningen Svanen och EU Ecolabel i Sverige.

Utvecklingen och uthyrningsarbetet i kontorsfastigheten Fatburen fortsätter, nu tecknas ett 8-årigt hyresavtal med Miljömärkning Sverige AB om 938 kvm med inflyttning under 2014. Den nya lokalen kommer i så lång utsträckning som möjligt att inredas med miljövänliga material i linje med den egna verksamheten och användas som inspiration och demonstration för andra företag. 

Miljömärkning Sverige driver Nordens officiella miljömärkning Svanen. Syftet är att ge konsumenterna en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur ett miljöperspektiv. Svanen är en världsledande miljömärkning som ställer tuffa miljö- och klimatkrav på 62 produktkategorier. Drygt 8 000 produkter från fler än 1 000 företag uppfyller i dag kriterierna för att Svanenmärkas.

Att vi attraherar en miljömedveten hyresgäst som Svanen är extra kul då miljöaspekten är en viktig del i vår fastighetsutveckling samt i den dagliga driften av Fatburen, säger Håkan Larsson, CEO Crown Nordic Management.

Vi fortsätter att fylla huset med intressanta hyresgäster och det gläder oss att det finns ett intresse på marknaden för den produkt som vi har utvecklat, säger Karl Henrik Lenneryd, Jones Lang LaSalle.

Fatburen motsvarade alla våra högt ställda krav på vårt nästa kontor. Här finns goda kommunikationer, ett uttalat miljötänk och framförallt en flexibel kontorslösning som passar oss, säger Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige AB.

Fatburen - en fastighet i utveckling
Utvecklingsarbetet av Fatburen (Fatburssjön 10) med adress Södermalmsallén och Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm har påbörjats. Med start 2013 sker en rad förändringar för att nuvarande byggnad ska kunna tillmötesgå och attrahera starka hyresgäster som i dag alltmer efterfrågar smarta kontorslösningar med effektiva ytor.

Miljömärkning Sverige AB har företrätts av Tenant & Partner. 


Om Fatburen
Fatburen erbjuder moderna kontorslokaler med flexibla och effektiva ytor. Totalt 48 000 kvm med adresser på Södermalmsallén och Magnus Ladulåsgatan, centralt beläget både vad gäller kommunikationer och Söders utbud av mat, dryck samt kultur. Ett projekt pågår för att väcka liv i kvarteret, fastigheten Fatburen bidrar med en förbättrad kringmiljö samt restauranger och service i gatuplan för att ge området ett lyft och en identitet. Crown Nordic Management företräder Fatburens ägare Aareal Bank i frågor kring fastigheten.