Marine Stewardship Council

Miljömärkt jätteräka gör entré

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 11:46 CEST

Jätteräkan har varit i hetluften en längre tid. Odlingarna av jätteräkan har blivit hårt kritiserade både för miljöförstöring och för sina negativa sociala effekter. Men nu finns ett alternativ – vildfångade MSC-märkta kungsräkor. De kan ersätta  jätteräkan både på sushin och i den heta woken.

De jätteräkor vi vanligen äter i Sverige brukar komma från Sydostasien.  De odlas i bassänger på områden som skövlats på sin oersättliga mangroveskog,  som sedan överges efter bara ett par år då alla gifter som använts förstört marken. De MSC-märkta  kungsräkorna lever i havet och fiskas i Spencer Gulf utanför Australiens sydkust.

– Om man vill äta jätteräkor kan man välja MSC-märkta kungsräkor. Då är man säker på att de kan spåras tillbaka till ett bärkraftigt bestånd samt att havsmiljön inte tagit skada, säger Minna Epps, verksamhetschef på Marine Stewardship Council (MSC), östersjöområdet.

Redan nu är kungsräkorna på väg ut till Axfoods livsmedelsbutiker.  Från den 10 september kommer räkorna att finnas i flertalet av Willys, Hemköps och PrisXtras butiker. Då kan man hålla ögonen öppna efter MSC:s miljömärke – den blå fisken.

-- Jag är oerhört glad över att Axfood tar detta ledande initiativ. Det kan påverka hela marknaden i rätt riktning och hjälper oss i arbetet att få bort de odlade jätteräkorna, som har en oerhört stor miljöpåverkan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

MSC har, tillsammans med experter runt om i världen utvecklat ett regelverk för miljömärkning av fisk och skaldjur. För att få bli ett miljöcertifierat fiske måste fisket uppfylla olika kriterier. Läs mer om fisket av kungsräkor på MSC:s hemsida (engelska).

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 284 fisken involverade i MSC-programmet. 168 av dessa är certifierade och 116 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Redan certifierade fisken fångar varje år nära sju miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.