Marine Stewardship Council

Miljömärkta fiskar tar plats på våra middagsbord

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 08:41 CET

Att handla hållbart är en trend som sveper in över den svenska marknaden. Precis som ekologiska råvaror har även miljömärkt fisk och skaldjur fått ett uppsving. Drygt en fjärdedel* av all fisk som säljs i våra butiker idag är MSC-märkt. Det är en ökning med 8 procent på bara ett år, enligt siffror från marknadsanalysföretaget Nielsen.

– Det är en stor ökning vilket bådar gott för livet i havet. Efterfrågan på MSC-märkt fisk uppmuntrar fiskhandeln att saluföra hållbart fångad fisk och skaldjur, och det är viktigt om vi ska kunna äta fisk i framtiden. Som konsument har vi makt att påverka genom att välja MSC-märk fisk, säger Minna Epps, verksamhetschef för Skandinavien och östersjöregionen.

Kampanj om förbättringar under ytan

Denna vecka pågår en landsomfattande kampanj för att fånga upp den stora miljömedvetenheten bland konsumenter. Kampanjen visa på möjligheten att påverka livet i haven positivt genom att välja fisk med miljömärket MSC. Tillsammans med världsfotografen Mattias Klum kommer många matbutiker och lunchrestauranger landet över sätta fokus på MSC för att visa hur konsumenter kan vara med och göra skillnad under ytan. 3

– Jag ser vilket fantastiskt liv vi har under ytan. Samtidigt vet vi alla att alla hav håller på att bli utfiskade. Därför tycker jag att det är viktigt att vi alla väljer fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke, så vi gynnar alla yrkesfiskare som jobbar hållbart och vi bidrar till levande hav, säger Mattias Klum, världsfotograf som bland annat är känd från National Geographic.

Miljöcertifiering av fisk ger stor effekt

MSC:s vision är att ställa om marknaden för fisk och skaldjur så att vi ska kunna äta fisk även i framtiden. Ju fler yrkesfisken som fiskar hållbart, ju närmre målet kommer vi. Idag är det ett fåtal nyckelaktörer som kontrollerar 11-16 procent av den globala marina fångsten (9-13 miljoner ton) och 19-40 procent av de största och mest värdefulla bestånden**.

– Jag ser möjligheter för en snabb förändring om dessa stora nyckelaktörer genomför förändringar med mål att kunna MSC-certifiera så många fisken som mjöligt, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

För mer information kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien & östersjöområdet, på email: linda.sornas@msc.org eller telefon 0738-022503.

* 26,5 procent Källa: Nielsen Scantrack, vecka 24-48, 2014 och 2015. Dagligvaruhandeln, försäljning i ton, inom varugruppen MSC. I Nielsens data innefattas produkter med en barcode (t.ex. inte fiskdiskar) från de största livsmedelskedjorna i Sverige.

** Artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plos one 27 maj 2015, med bl a Johan Rockström som medförfattare: Transnational Corporations as ‘Keystone Actors’ in Marine Ecosystems.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med yrkesfisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara yrkesfisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan.  Granskningar utförs av oberoende certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. Omkring 200 av dessa är certifierade och ca 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. På internationell nivå är mer än 20 000  MSC-märka fisk- och skaldjursprodukter,