Motormännen

Miljöminister Andreas Carlgren hoppas på snåla bilförare Svenska kommuner kan bli föredömen i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:53 CET

När miljöminister Andreas Carlgren sluter upp vid Köpenhamnsmötet kommer han att överlämna ett budskap till mötets ordförande, den danska ministern Connie Hedegaard, om att privatbilismen redan nu kan vara med och sänka sina koldioxidutsläpp med minst 15 procent.

Svenska bilförare kan bli föregångare i det miljöförbättrande arbetet och det är därför som Motormännen erbjuder Sveriges samtliga kommuner att digitalt informera sina kommuninvånare i konsten att köra snålt.

– Det folkliga engagemanget är en styrka för oss som ska förhandla i Köpenhamn. Det möter jag både hos enskilda och hos organisationer. Jag tar med mig Motormännens budskap om snålare körning, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Under ett övergångsskede kommer världens samlade personbilspark fortfarande att vara starkt beroende av fossila bränslen. Men med några enkla förändringar i körbeteendet går det minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för bensin- och dieseldrivna fordon. Kommunernas energi- och klimatrådgivare spelar där en viktig roll. De erbjuds nu pedagogisk support med en länkfunktion till en lättfattlig utbildnings- och informationssajt (www.snalbil.se).

För att testa snålkörningens inverkan både på drivmedelsåtgång och utsläpp har Motormännen och tidningen Motor genomfört en resa mellan Motormännens huvudkontor i Stockholm och Klimatmötets förhandlingslokaler, Bella Center, i Köpenhamn med två likvärdiga dieselbilar. Den ena kördes ”normalt”, den andra snålt. Med snålkörning lyckades man halvera bränsleåtgången i jämförelse med den normalkörda bilen.

För mer information:

Berndt Sehlstedt, berndt.sehlstedt@motormannen.se
08-690 38 52, 070-749 82 39

VD Maria Spetz, 070-694 83 15