Miljödepartementet

Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar överenskommelsen vid Major Economies Forum on Energy and Climate i L´ Aquilia i Italien

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 09:18 CEST- EU välkomnar att länderna som står för cirka 70 procent av världens utsläpp nu är överens om att den globala temperaturen högst får öka 2 grader jämfört med förindustriell nivå. Det är viktigt för de fortsatta förhandlingarna om att sätta mål för utsläppsminskningar i närtid.

- Överenskommelsen är ett första nödvändigt - men inte tillräckligt - steg inför FN.s stora klimatkonferens i Köpenhamn. Världen som helhet måste dra tillräckligt tydliga slutsatser av målet att begränsa världens genomsnittliga temperaturhöjning till 2 grader. De globala utsläppen måste minska med 50 procent under nivån 1990 fram till 2050, och industriländerna måste under samma tid minska utsläppen med minst 80 procent under nivån 1990. Detta blir naturliga nästa steg att föra in i de globala förhandlingarna.

- Länderna är överens om att världen ska minska utsläppen i absoluta tal, först i industrialiserade länder, men också i snabbt växande ekonomier. EU kommer fortsätta arbeta för att det konkreta tekniksamarbetet med bl.a. etablerandet av ett globalt partnerskap ska bli verklighet.

- Vi behöver ge politisk energi in i förhandlingarna. Därför är det positivt att länderna som ingår i Major Economies Forum har enats om att fortsätta att mötas för att identifiera mål och konstruktivt bidra till Köpenhamn, säger Andreas Carlgren.

Major Economies Forum samlar både industrialiserade länder och snabbt växande ekonomier såsom Kina och Brasilien. Miljöminister Andreas Carlgren har som blivande EU-ordförande under våren arbetat med den process som ledde fram till dagens deklaration, med möten i Paris, Washington och Mexiko. Han deltog även i det förberedande möte som hölls i Rom dagarna före MEF-mötet i L´Aquila. Därutöver har han under den här tiden haft intensiva bilaterala kontakter med USA och sina europeiska ministerkollegor.

Major Economies Forum (MEF) är en USA-initierad process med Australien, Brasilien, Kanada, Kina, EU, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Storbritannien och USA. Länderna står för cirka 70 procent av de globala utsläppen. MEF-processen ska bidra till de förhandlingarna som sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC.


Kontakt:
Karin Rappsjö Emanuelli
Presskontakt hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Fredrik Hannerz
Departementssekreterare
08-405 80 25