Exportrådet

Miljöminister Lena Sommestad inleder svenska miljödagar i S:t Petersburg

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 11:11 CEST

Som en del av det svenska firandet av S:t Petersburgs 300-årsjubileum arrangerar Sverige en rad arrangemang i staden. Svenska miljödagar initierade av UD och Sida genomförs den 2-4 september av Exportrådet genom Svensk Miljöteknikexport tillsammans med SweHeat. Genom denna särskilda svensk-ryska satsning vill Sverige ytterligare stärka banden till Sankt Petersburg och utveckla de goda kontakter som redan finns mellan Sverige och S:t Petersburg samt skapa nya kontaktytor och möjligheter inom miljösektorn.

Miljödagarna är en uppföljning av de seminarier som genomfördes i S:t Petersburg i mars 2002 och kommer att fokusera på områdena VA, avfall och fjärrvärme. Temat för miljödagarna kommer att vara ”The Sustainable City”, det koncept som Sverige presenterade vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002. "The Sustainable City” lyfter fram olika tekniska lösningar inom kommunala försörjningssystem för en hållbar stadsmiljö, där synergier och samverkan mellan de olika systemen utgör en viktig del.

Intresset från den ryska sidan är stort och deltagarna är beslutsfattare från S:t Petersburg och nordvästra Ryssland samt representanter för åtta län/regioner i nordvästra Ryssland inom VA, avfall och fjärrvärme. Dessutom finns företrädare för svenska och internationella finansieringsinstitut, myndigheter och organisationer närvarande som under pågående affärsdiskussioner kan ge besked om förutsättningar för finansiellt stöd i det enskilda fallet.

– Svenska företag kan spela en stor roll i Rysslands fortsatta miljöutveckling och Sverige kan dra nytta av att andra länder behöver göra samma miljöinvesteringar som Sverige redan gjort, säger Rutger Engsäll, ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på Exportrådet.

Behovet av tjänster och produkter som förbättrar miljön och som sparar energi är enormt i Ryssland. Inom ramen för EU:s ”Nordliga Dimension” ställs hårda krav på Ryssland att minska skadliga utsläpp genom förbättrad rening av avloppsvatten och miljövänlig avfallshantering, ökad energieffektivisering och bättre utnyttjande av resurser. Många ryska fjärrvärmeverk är också i stort behov av renovering och inför kommande investeringar vill man från rysk sida fördjupa och bredda kontaktnäten med svenska företag inom de dessa sektorer.

Sverige har en lång tradition av samarbete med S:t Petersburgsregionen vad avser handel och utvecklingssamarbete. Sverige har också unika historiska och kulturella band till staden. Svenska företag har tidigt tagit fram tekniska lösningar på många besvärliga miljöproblem och svenskt kunnande inom såväl fjärrvärme som VA och avfall sträcker sig 50 år tillbaka. Ett stort ryskt behov av upprustning och nyinvesteringar tillsammans med en stark rysk ekonomi skapar svenska affärsmöjligheter.

Deltagande svenska företag är:
ABS Pumps International AB/ Cardo Pump AB www.abspumps.com, Alfa Laval Lund AB www.alfalaval.com, Alstom Power Flow Systems www.power.alstom.com, Armatec AB www.armatec.com, Göteborg Energi International AB www.goteborgenergi.se, Flir Systems www.flir.com, ITT Flygt AB www.flygt.com, Malmberg Water AB www.malmberg.se, Mittel Fjärrvärme AB www.mittel.se, NCC International AB www.ncc.se, Petrokraft AB www.petrokraft.se, Powerpipe Systems AB www.powerpipe.se, PURAC AB www.purac.se, Sweco International www.sweco.se, Swedish Water Development AB/Stockholm Water Company www.swedishwater.se, WSP International Sweden www.wspgroup.com, Volvo Aero AB www.volvo.com, ÅF-International AB www.af.se .

För mer information se www.swedentech.com.

För program http://www.swedentech.swedishtrade.se/pdf_doc/ProgramStPeng030828.pdf

För ytterligare information kontakta:
Rutger Engsäll, +46 8 783 85 00, mob:+46 708 83 85 57 Email: swedentech@swedishtrade.se
Helena Olsson, informatör Exportrådet, +46 8 783 86 93, mob:+46 708 81 86 93

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har ca 400 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 460 miljoner kronor.

På den svenska regeringens uppdrag satsar Exportrådet genom Svensk Miljöteknikexport på att genom samverkan öka förutsättningarna för export av svensk miljöteknik inom luftrening, vatten- och avloppsrening samt avfallshantering och återvinning. Svensk Miljöteknikexport drivs i nära samarbete med företag och andra aktörer på miljöområdet för att genom samverkan mellan företag av olika storlek och med varierande exporterfarenhet och med berörda myndigheter öka de svenska miljöteknikföretagens konkurrenskraft internationellt. Svensk Miljöteknikexport är ett nätverk av över 500 svenska företag.

SweHeat är en medlemsorganisation för svenska företag och organisationer som arbetar inom fjärrvärmesektorn med intresse för den internationella marknaden. Mixen av medlemmar; konsulter, produktillverkare, fjärrvärmebolag samt högskolor och universitet gör att SweHeat representerar hela den svenska fjärrvärmebranschen.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/pressinformation.